DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Tiếp tục không mua sắm xe công trong năm 2015

04-03-2015 13:57
Kinhtedothi - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015.
Trong đó, Bộ Tài chính nhấn mạnh: Không thực hiện mua sắm xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung (bao gồm cả xe của dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia, xe của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài không thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn sẽ được trang bị xe mới gồm: xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị thành lập mới chưa được trang bị xe ô tô mà không có xe để điều chuyển; xe ô tô bị hư hỏng do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến không còn xe phục vụ công tác; xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đến hạn thay thế.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Bộ Tài chính yêu cầu việc mua sắm xe ô tô trong các trường hợp nêu trên phải đảm bảo sau khi rà soát, sắp xếp lại, sử dụng hiệu quả tối đa số xe hiện có trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương nhưng không đủ để bố trí cho cơ quan, đơn vị và đúng tiêu chuẩn, định mức.
Đối với xe ô tô chuyên dùng, Bộ Tài chính cũng lưu ý phải đảm bảo phù hợp với số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ở Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính hoặc của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành; không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể cả nguồn tăng thu ngân sách Nhà nước.

Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản Nhà nước phải đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tài sản sau khi mua sắm phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định việc mua sắm theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
TAG: