DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Tiếp tục tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy

Hà Bình
10-06-2017 10:13
Kinhtedothi - Ngày 9/6, Ban Pháp chế HĐND TP đã làm việc với Sở Nội vụ, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND TP về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2017. Trong đó, vấn đề được quan tâm là sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị và tinh giản biên chế.
Tin liên quan
Theo đánh giá của Đoàn khảo sát, Sở Nội vụ đã làm tốt việc tham mưu cho TP trong triển khai thực hiện Nghị quyết 16; tổ chức rà soát, sắp xếp bộ máy hành chính gọn nhẹ, hiệu quả hơn, góp phần tinh giản biên chế. Thống kê cho thấy, TP đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 22 sở và tương đương, sau sắp xếp giảm từ 204 phòng xuống 158 phòng. Đồng thời, giảm được 231 đơn vị sự nghiệp, tương ứng khoảng 30%; giảm từ 71 xuống còn 41 ban quản lý dự án...
Triển khai thực hiện Nghị định số 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, trong năm 2017, TP đã thực hiện thêm 3 đợt, tinh giản được 269 trường hợp. Đồng thời, hoàn thành xây dựng Cơ chế đặc thù khuyến khích đối tượng nghỉ tự nguyện tinh giản biên chế và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện. Tiếp tục chuyển đổi một số đơn vị công sang cơ chế tự chủ, công ty cổ phần.
Theo Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam, sau khi TP đã giảm đầu mối các Ban quản lý dự án, có quyết định phê duyệt tổ chức bộ máy, với chức năng của mình, Sở Nội vụ cần tiếp tục tham mưu cho các đơn vị hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức, đảm bảo công khai, minh bạch. Đồng thời, tiếp tục tư vấn, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp hoàn thiện đề án vị trí việc làm. Trong đó, cần làm rõ quy mô đơn vị, khối lượng công việc... Tham mưu để phấn đấu năm 2017 số lượng giảm biên chế không chỉ có các trường hợp nghỉ hưu, còn có cả số lượng giảm nhờ sắp xếp, kiện toàn.
Liên quan đến những tồn đọng trong thực hiện Nghị quyết 16 như số lượng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn vẫn còn, Đoàn khảo sát đề nghị Sở tham mưu nghiên cứu, rà soát, giải quyết dứt điểm theo đúng quy định.