DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công việc

Trần Hà
08-01-2018 09:37
Kinhtedothi - Nghị quyết số 17 của HĐND TP về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2018 vừa được ban hành, là cơ sở để các đơn vị, địa phương tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công việc.
Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018 được giao cho các cơ quan của TP, quận, huyện, thị xã gồm 10.661 biên chế hành chính, trong đó: Biên chế công chức: 8.891 biên chế (gồm dự phòng 8 biên chế); Lao động hợp đồng (LĐHĐ) theo Nghị định số 68 của Chính phủ: 1.358 chỉ tiêu; LĐHĐ theo định mức: 412 chỉ tiêu. 148.822 biên chế sự nghiệp, trong đó: Biên chế viên chức: 127.933 biên chế (gồm dự phòng: 476 biên chế); LĐHĐ theo Nghị định số 68 của Chính phủ: 11.568 chỉ tiêu; LĐHĐ theo định mức: 9.321 chỉ tiêu. Như vậy, với mức giao này, Hà Nội thực hiện kế hoạch là giảm hơn 8.700 biên chế do chuyển đơn vị sang tự chủ chi thường xuyên và giảm thêm 225 biên chế hành chính so với năm 2017.
 Ảnh minh họa
HĐND TP cũng giao UBND TP tiếp tục hoàn thành sắp xếp các cơ quan đơn vị: Cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo GPMB TP, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã, các Chi cục thuộc Sở NN&PTNT, Trung tâm Điều hành và giám sát CNTT TP. Chủ động sắp xếp, tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18 và số 19 của Hội nghị T.Ư 6 (Khóa XII). Cùng với đó, rà soát tổng thể tổ chức, bộ máy hoạt động của các thôn, tổ dân phố, số lượng biên chế cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã, số lượng cán bộ không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố theo hướng thu gọn đầu mối; tăng cường kiêm nhiệm các chức danh.
Có thế nói rằng, năm vừa qua, với cách làm bài bản, khoa học, quyết liệt, TP đã tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ bằng cách giảm đầu mối. Hà Nội đã hoàn thành việc sắp xếp 70 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 41 ban quản lý dự án (giảm 41,4%), tinh giản được 1.267 biên chế, giải quyết 551 trường hợp nghỉ tinh giản theo Nghị định số 108 của Chính phủ. Hà Nội cũng đã chuyển thêm được năm đơn vị tự chủ kinh phí thường xuyên với 1.145 biên chế viên chức. Đến nay, toàn TP đã chuyển được 95 đơn vị sang tự chủ, với 6.635 biên chế viên chức.
Để thực hiện mục tiêu giảm biên chế và sử dụng có hiệu quả quỹ biên chế đã được giao, năm 2018, TP tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, sẽ đẩy mạnh chuyển đổi hoạt động các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, y tế sang cơ chế tự chủ hoặc chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Lãnh đạo TP cho biết, TP sẽ thường xuyên rà soát điều chỉnh đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý để đề án phát huy cao nhất hiệu quả. Xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận, tiếp tục củng cố chính quyền nông thôn theo quy định của pháp luật. Cùng với đó là đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức, trong đó đẩy mạnh ứng dụng CNTT theo nguyên tắc khách quan, công bằng, minh bạch, chống tiêu cực trong thi cử, nâng cao chất lượng đầu vào của cán bộ, công chức…