DÒNG SỰ KIỆN. * 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD): Gắn đầu tư với kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường

Minh Thắng
06-02-2019 07:18
Kinhtedothi - Năm 2018, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức, song với phương châm “gắn đầu tư với kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường”, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) vẫn hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của cả tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng Công ty, trong đó Công ty mẹ Tổng Công ty hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, một số chỉ tiêu vượt mức rất cao.
Tin liên quan
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018
Đạt 124% kế hoạch sản xuất, kinh doanh
Năm 2018 là năm bản lề Tổng Công ty HUD thực hiện Kế hoạch 05 năm 2016 -2020 được Bộ Xây dựng phê duyệt, và phải tiếp tục triển khai nhiều nội dung công việc trong công tác cổ phần hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.
Ngay trong Quý I/2018, Bộ Xây dựng phối hợp với Đảng ủy Khối DN T.Ư đã kiện toàn nhân sự Cấp ủy và lãnh đạo Tổng Công ty. Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới đã từng bước rà soát chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc công ty mẹ, cơ cấu lại một số Ban chức năng, thành lập mới Ban Phát triển dự án và một số Ban Quản lý dự án thuộc Công ty mẹ và kiện toàn nhân sự. Từ đó, ý thức tổ chức, kỷ luật của cán bộ, nhân viên, người lao động được củng cố, nền nếp. Đồng thời, hàng loạt giải pháp được triển khai quyết liệt như: Đẩy mạnh các điều kiện để kinh doanh thu hồi vốn; đôn đốc thu hồi công nợ tồn đọng; huy động vốn từ các nguồn hợp pháp,... Nhờ vậy, Công ty mẹ Tổng Công ty đã vượt qua những thời điểm khó khăn về dòng tiền, cân đối đủ nguồn lực cho năm tài chính 2018. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực cho năm 2019.
Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, thành lập ngày 10/10/1989 với tiền thân là Ban Quản lý nhà ở đường 1A (Bộ Xây dựng). Tổng Công ty HUD hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị và nhà ở trên địa bàn cả nước với nhiều khu đô thị và nhà ở quy mô lớn, tập trung, có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, đáp ứng tiêu chuẩn sống ngày càng cao của Nhân dân.
Năm 2018, Tổng Công ty tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư các dự án nhà ở và hạ tầng đô thị với giá trị thực hiện đạt 3.482 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Hoạt động đầu tư của Công ty mẹ tập trung chủ yếu tại một số dự án đáp ứng nhu cầu thị trường như: HUD Sơn Tây, Thanh Lâm - Đại Thịnh II (Hà Nội); Phú Mỹ (Quảng Ngãi); HUD Building Nha Trang (Nha Trang); Đông Tăng Long, Hiệp Bình Phước (TP Hồ Chí Minh),… Tổng Công ty cũng tiếp tục đầu tư vốn, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các dự án đã cơ bản hoàn thành như: Khu đô thị mới Việt Hưng (Hà Nội), Đông Sơn (Thanh Hóa), Hà Tĩnh,..; Công tác chuẩn bị đầu tư được đẩy mạnh tại một số dự án: Nam An Khánh, CC1 Mỹ Đình, Thanh Lâm - Đại Thịnh I, Mê Linh Đại Thịnh, Tân Lập (Hà Nội), HUD Đà Lạt (Lâm Đồng),...; dự án HUD Đà Lạt đang tích cực triển khai để khởi công trong năm 2019. Nhìn chung, trong năm 2018 khối lượng đầu tư của Công ty mẹ vượt kế hoạch đề ra và chuẩn bị được các tiền đề thuận lợi để triển khai kế hoạch 2019.
Cùng với đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty đạt giá trị 9.985 tỷ, bằng 101% kế hoạch năm. Công ty mẹ Tổng Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh rất cao với giá trị thực hiện đạt 2.310 tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch, tập trung tại một số dự án: HUD Sơn Tây (Hà Nội), dự án 9,1ha Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), HUD Building Nha Trang, Đông Tăng Long (TP Hồ Chí Minh), Phú Mỹ (Quảng Ngãi),... và cho thuê văn phòng của Tổng Công ty.
Khu đô thị HUD Sơn Tây
Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp và cổ phần hóa Tổng Công ty
Hiện nay, Tổng Công ty đang cập nhật, hoàn thiện Phương án sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty đến năm 2020, trình Bộ Xây dựng phê duyệt để triển khai thực hiện theo hướng cổ phần hóa Công ty mẹ, Công ty HUDS và thoái vốn toàn bộ các đơn vị thành viên trong giai đoạn 2017 -2020. Trước mắt, để đẩy nhanh tiến độ thoái vốn các đơn vị thành viên, Tổng công ty đã đề xuất và được Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương để Tổng Công ty xây dựng, trình Bộ phương án thoái vốn tại 4 công ty: HUD1, HUD2, HUD.VN và Công ty CP Đầu tư Tam Đảo. Trên cơ sở đó, Tổng Công ty đang triển khai các bước tiếp theo để thực hiện việc thoái vốn theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, mang lại hiệu quả tối ưu cho Nhà nước.
Tổng Công ty còn 2 đơn vị 100% vốn Nhà nước là Công ty mẹ - Tổng Công ty và Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS). Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Xây dựng, Tổng Công ty HUD và Công ty HUDS đang nỗ lực, tập trung phối hợp với đơn vị tư vấn, làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tại các địa phương tập trung hoàn thành các thủ tục kiểm tra, xác định, phê duyệt sắp xếp cơ sở nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và phương án sử dụng đất, giá đất theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP để tiếp tục hoàn thiện, trình phê duyệt phương án cổ phần hóa theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ.
Tuy nhiên, do quỹ đất, quỹ nhà tại các dự án của Tổng Công ty có khối lượng lớn, triển khai qua nhiều thời kỳ, trên nhiều địa phương trong cả nước nên việc tổng hợp, trình duyệt hồ sơ rất phức tạp và mất nhiều thời gian, công sức, mặc dù Tổng Công ty rất nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ công tác cổ phần hóa của Tổng Công ty vẫn khó có thể đạt theo tiến độ được yêu cầu.
Năm 2019, Tổng Công ty HUD đặt mục tiêu giá trị sản xuất kinh doanh đạt 10.300 tỷ đồng; giá trị đầu tư đạt 3.779 tỷ đồng; doanh thu đạt 8.335 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 649 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 814 tỷ đồng. Mục tiêu của công ty mẹ lần lượt tương ứng với các con số trên là: 2.831 tỷ đồng; 1.690 tỷ đồng; 1.500 tỷ đồng; 180 tỷ đồng và 380 tỷ đồng.
Để đạt được những mục tiêu đó, Tổng Công ty HUD sẽ tập trung nguồn lực, triển khai các nhóm giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển với định hướng xuyên suốt là lấy phát triển đô thị và nhà ở là ngành nghề chính. Mọi hoạt động trung tâm theo phương châm “gắn đầu tư với kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường”, kết hợp với thi công xây lắp và một số ngành nghề có liên quan, đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019.