DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Triển khai Chương trình 01/CTr-TU của Thành ủy: Chọn khâu trọng tâm để tạo bước đột phá

01-01-2012 00:00
KTĐT - Nằm trong 9 chương trình công tác lớn của Thành ủy, Chương trình 01/CTr-TU về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và đội ngũ Đảng viên; năng lực điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân các cấp giai đoạn 2011 - 2015" được xác định có tầm quan trọng đặc biệt.

Đây là Chương trình có ý nghĩa nền tảng quyết định thành công của các chương trình công tác còn lại, cũng như nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. 

Với vị trí, vai trò quan trọng như vậy, nên ngay sau khi được ban hành, Chương trình 01/CTr-TU của Thành ủy đã được các cấp ủy Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai với thái độ nghiêm túc, bài bản. Mới đây, trong đợt kiểm tra việc triển khai Chương trình 01/CTr-TU tại Quận ủy Ba Đình và Huyện ủy Chương Mỹ, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tiếp tục khẳng định tính chất và tầm quan trọng của Chương trình. Theo đồng chí, đây là chương trình được coi là "xương sống" trong 9 chương trình công tác lớn của Thành ủy, có phạm vi rộng, bao quát đến toàn bộ hệ thống chính trị, liên quan đến mọi sự chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền. Bởi, nếu làm tốt công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác cán bộ nói riêng sẽ tạo chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các quận, huyện, đến nay, vẫn còn một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự nhận thức rõ tầm quan trọng của Chương trình 01/CTr-TU, nên khi xây dựng kế hoạch thực hiện vẫn còn chung chung, thậm chí lẫn với nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ. Có nơi xảy ra tình trạng "lấn sân", "nhầm vai" giữa tổ chức Đảng với chính quyền và các đoàn thể. Không ít địa phương chưa thực sự chú trọng công tác chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân nên đã để xảy ra điểm nóng. Sự quan tâm của cấp ủy đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận còn có hạn chế, thiếu bài bản, tầm nhìn xa… Đây là những điểm yếu cần sớm được khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình 01/CTr-TU. 

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của hệ thống chính trị đúng như mục tiêu mà Chương trình 01/CTr-TU đặt ra, theo Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, trước hết là phải bằng mọi biện pháp khắc phục yếu kém trong cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên; Gắn việc thực hiện Chương trình 01/CTr-TU với triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực trình độ chính trị và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Muốn vậy, các cấp ủy cần làm tốt công tác cán bộ, thông qua việc đánh giá cán bộ thường xuyên và đúng thực chất - đây là khâu trọng tâm để tạo bước đột phá.  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị phải theo tinh thần năng động, quyết liệt cao, có sự kết hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn, đồng bộ giữa Đảng với chính quyền và các đoàn thể, tránh lấn sân, nhưng cũng không được buông lơi vai trò lãnh đạo. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền phải luôn gần dân, sát dân, chăm lo, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra các vụ việc phức tạp; đồng thời phát huy được sức mạnh đoàn kết của nhân dân trong thực hiện các phong trào của địa phương. "Nhân dân nhìn vào Đảng chính là nhìn vào cán bộ, vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong sản xuất, học tập, công tác, kể cả việc nhỏ, ví như thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang" - Bí thư Thành ủy nói.

TAG: