DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Đảng các cấp

Trần Hà
12-11-2019 08:37
Kinhtedothi - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Hướng dẫn số 89 về triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Theo đó, hoạt động tuyên truyền cần góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hướng dẫn cũng nêu cụ thể thời gian, các nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 8 biện pháp, hình thức tuyên truyền và phân công cụ thể cho các cơ quan liên quan.
Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng hướng dẫn các cấp, các ngành tích cực cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.