DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Tuyên truyền về bình đẳng giới cho gần 200 cán bộ nữ công đoàn

Linh Bình
30-08-2017 21:23
Kinhtedothi - Chiều 30/8, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức tuyên truyền về bình đẳng giới, xây dựng hạnh phúc gia đình cho gần 200 Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ nữ công đoàn trên toàn TP.
Tin liên quan
Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện công tác bình đẳng giới và xây dựng gia đình hạnh phúc.
Sau 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, Việt Nam đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị còn hạn chế; tỷ lệ phụ nữ làm công tác lãnh đạo, quản lý còn thấp; cơ hội tiếp cận việc làm, thu nhập và các nguồn lực kinh tế còn thấp hơn so với nam giới, tỷ lệ mất cân bằng giới tính còn cao. Thực trạng trên đòi hỏi các cấp, ngành và toàn xã hội quan tâm, tăng cường hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; tạo mọi điều kiện để phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội… Trong kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định chỉ tiêu phấn đấu có tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành Công đoàn từ 30% trở lên; tại các Công đoàn có 30% đoàn viên nữ trở lên có cán bộ lãnh đạo chủ chốt công đoàn là nữ; 100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp, 100% cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn…
Tại hội nghị, các đại biểu đã được PGS-TS Lê Ngọc Văn (Viện Nghiên cứu gia đình và giới, thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) giới thiệu các  kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc; các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, so sánh với các hành vi, hoạt động trong đời sống xã hội và gia đình, nhằm nâng cao vai trò của cán bộ công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  trong bảo đảm bình đẳng giới.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đặng Thị Phương Hoa yêu cầu, sau hội nghị, đại biểu tổ chức thực hiện tốt công tác bình đẳng giới tại cơ sở, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.