DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI 2018-HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * HÀ NỘI SAU 10 NĂM MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH * KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Tỷ lệ nghèo vùng dân tộc và miền núi giảm còn 14,8%

Trọng Tùng
11-01-2017 15:03
Kinhtedothi - Sáng 11/1, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Năm qua, Ủy ban Dân tộc phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương triển khai có hiệu quả nhiều chính sách dân tộc. Nổi bật là Chương trình 135, các Quyết định số 755 - 29 - 33 - 54 - 102 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ di dân tái định cư, giải quyết đất ở và việc làm, đào tạo nghề, phát triển sản xuất… Tổng số vốn đầu tư triển khai các dự án, đề án, chương trình trong năm 2016 là trên 7.356 tỷ đồng.
 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo hội nghị
Bên cạnh hỗ trợ từ T.Ư, trong năm 2016, Ngân hàng chính sách xã hội đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho trên 85.000 lao động, trong đó có trên 8.000 đồng bào dân tộc thiểu số. Các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi cũng có những chính sách đặc thù nhằm phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc khó khăn. Với sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị, đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ nghèo đã giảm còn 14,8%. Bước tiến về phát triển kinh tế - xã hội thể hiện qua số địa phương đạt chuẩn nông thôn mới tăng dần qua các năm. Cụ thể, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM cuối năm 2016 của các khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long lần lượt là 9,89%; 14% và 19,06%.
Dù vậy, nhìn nhận khách quan cho thấy, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn rất nhiều khó khăn. Tình trạng thiếu việc làm vẫn còn cao. Thu nhập trung bình của đồng bào còn rất hạn chế. Trình độ dân trí, khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền, nhóm dân tộc thiểu số không dễ thu hẹp. Đặc biệt, thiên tai đang làm xuất hiện tình trạng đói nghèo cùng cực…
 Toàn ảnh hội nghị sáng 11/1
Năm 2017, Ủy ban Dân tộc đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu, trọng tâm là giảm tiếp 2% tỷ lệ hộ nghèo. Bên cạnh triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, đề xuất Chính phủ xem xét. Đẩy mạnh giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi. Tiếp tục cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc. Gắn phát triển kinh tế với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số… Để thực hiện được những mục tiêu trong năm 2017 về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ đồng ý về chủ trương xây dựng Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Bố trí bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách dân tộc trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Xem xét, sớm ban hành một số chính sách mới Ủy ban Dân tộc đã đệ trình như: Đề án đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động đồng bào vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2017 - 2021; Tăng cường vai trò của người có uy tín đối với công tác dân tộc trong vùng dân tộc thiểu số, và Chính sách cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 - 2020.