DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI” * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ứng cử viên tại Đà Nẵng vận động bầu cử trực tuyến như thế nào?

Quang Hải
08-05-2021 13:14
Kinhtedothi - Ngày 8/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã có thông báo về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử trong tình hình phòng chống dịch Covid-19.
Theo đó, việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp TP Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2021 - 2026) sẽ được triển khai bằng hình thức trực tuyến.
Cụ thể, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử trực tuyến từ điểm cầu chính tại hội trường Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng kết nối với các điểm cầu tại Văn phòng Trung ương Đảng, hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Trung tâm hành chính các quận, huyện và UBND các phường, xã thuộc đơn vị bầu cử với 69 điểm tiếp xúc.
Người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa X thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử trực tuyến từ 3 điểm cầu chính tại các hội trường Trung tâm hành chính TP, HĐND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP kết nối với các điểm cầu tại Hội trường UBND các phường, xã thuộc đơn vị bầu cử với 56 điểm tiếp xúc.
Mặt trận phường An Hải Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) giám sát công tác bầu cử trên địa bàn.
Đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử trực tuyến từ 4 điểm cầu chính tại Trung tâm hành chính huyện kết nối với các điểm cầu tại UBND các xã thuộc đơn vị bầu cử.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam  các xã thuộc huyện Hòa Vang căn cứ tình hình cụ thể của từng xã, thống nhất với Ủy ban bầu cử xã về hình thức, thời gian tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND xã đảm bảo đúng các quy định mới nhất về phòng, chống dịch COVID-19.
Thành phần tham dự tiếp xúc cử tri trực tuyến phải đảm bảo số lượng, vị trí ngồi giãn cách an toàn trong hội trường.
Tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban MTTQ ViỆT Nam TP Đà Nẵng đề nghị người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV mời đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại diện lãnh đạo, cử tri cơ quan giới thiệu người ra ứng cử cùng dự.
Tại điểm cầu Văn phòng Thành ủy, mời đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành; đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương có người ứng cử.
Tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, sẽ có đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, các nhân sĩ trí thức, lực lượng vũ trang TP. Cả 2 điểm cầu này số lượng không quá 30 người.
Tại điểm cầu Hội trường Trung tâm hành chính các quận, huyện, sẽ có đại diện lãnh đạo các quận, huyện ủy, HĐND, UBND, các phòng, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể quận, huyện, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn. Mỗi điểm cầu có số lượng không quá 100 người.
Người được phân công chủ trì các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được yêu cầu phải xây dựng kịch bản điều hành chi tiết cho từng buổi tiếp xúc cử tri theo chương trình khung; gửi trước cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, các cơ quan có liên quan và người ứng cử để theo dõi.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng sẽ đăng tải tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, sẽ cung cấp bản tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử để các Ban công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức mạn đàm.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã sẽ thông báo cho cử tri có thể góp ý về chương trình hành động với các ứng cử viên và gửi gắm nguyện vọng của mình bằng văn bản; tổng hợp ý kiến cử tri góp ý, lập phiếu đăng ký phát biểu, gửi trước cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và người chủ trì hội nghị tiếp xúc cư tri để điều hành phần phát biểu của cử tri. Các cử tri được đề nghị không phát biểu trực tiếp về những vụ việc cụ thể, cá nhân mà gửi bằng văn bản đến thư ký hội nghị tổng hợp để gửi đến người ứng cử.
Theo chương trình dự kiến, ngày 19/5, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các ứng viên ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 1 của TP Đà Nẵng sẽ có buổi tiếp xúc trực tuyến với cử tri TP Đà Nẵng. Điểm cầu chính là Văn phòng Trung ương Đảng (Hà Nội), hội trường Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng và 18 điểm cầu tại các quận Thanh Khê, Liên Chiểu và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.