DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Ủy ban Dân tộc bãi bỏ 3 thủ tục hành chính

Lâm Nguyễn
21-10-2019 15:16
Kinhtedothi - Ngày 21/10, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBDT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý.
Tin liên quan
3 thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc sẽ được bãi bỏ từ ngày 21/10/2019. Ảnh: Phạm Cường
Theo đó, có 3 thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm: Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 - 2015; hỗ trợ giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015; cho vay vốn để chuộc lại đất sản xuất đã chuyển nhượng, thế chấp đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015.
Việc bãi bỏ các thủ tục hành chính được thực hiện căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ký (21/10/2019). Đồng thời, bãi bỏ khoản 10, 11, 12, Mục IV phần I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBDT ngày 27/11/2015 của Ủy ban Dân tộc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc.