DÒNG SỰ KIỆN. * 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Kinhtedothi - Với việc coi công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, UBND xã Khánh Thượng đã gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương; góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; đồng thời, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật tại địa phương.