DÒNG SỰ KIỆN. * VỤ NHIỄM SÁN LỢN TẠI BẮC NINH * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Vietsovpetro hoàn thành vượt mức 138% kế hoạch

Khắc Kiên
23-05-2018 21:13
Kinhtedothi - Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất chính như khoan khai thác, khai thác dầu khí, cung cấp khí vào bờ và doanh thu bán dầu trong 4 tháng qua.
Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức kế hoạch trong 4 tháng 2018
Theo đó, 4 tháng 2018, Vietsovpetro thực hiện doanh thu bán dầu đạt 740,9 triệu USD (138% kế hoạch), nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế là 301,1 triệu USD (137% kế hoạch). Lợi nhuận phía Việt Nam 54,5 triệu USD (135% kế hoạch) và lợi nhuận phía Nga đạt 52,4 triệu USD (135% kế hoạch).
Cụ thể: Khoan thăm dò, tại lô 09-1 đã khoan 03 giếng BH-1803, MTD-2X và BH-1903 với 12.256 mét (94% kế hoạch). Kết thúc thi công và thử vỉa giếng MTD-1X tại cấu tạo Mèo Trắng Đông chuyển tiếp từ năm 2017, kết quả có 4 đối tượng cho dòng dầu công nghiệp, gia tăng trữ lượng ước đạt 5,56 triệu mét khối.
Khoan khai thác, thực hiện 12.647 mét khoan (175% kế hoạch), kết thúc xây dựng 5 giếng (125% kế hoạch) và sửa chữa lớn 9 lượt giếng tại lô 09-1. Khoan cắt thân hai 03 giếng với 5.567 mét khoan.
Khai thác dầu khí, Vietsovpetro đã khai thác gần 1,435 triệu tấn dầu/condensate (100,9% kế hoạch) và 65,4 triệu mét khối khí thiên nhiên (114% kế hoạch) từ lô 09-1. Cùng với dầu thô và condensate, Vietsovpetro đã cung cấp vào bờ 531 triệu mét khối khí (147% kế hoạch), trong đó lượng khí từ lô 09-1 đạt 131,1 triệu mét khối (116% kế hoạch).
Khí dùng cho gaslift, đã sử dụng 817,8 triệu mét khối khí (101% kế hoạch) cao hơn 62 triệu mét khối khí so với cùng kỳ năm 2017.
Doanh thu bán dầu đạt 740,9 triệu USD (138% kế hoạch), nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế là 301,1 triệu USD (137% kế hoạch). Lợi nhuận Phía Việt Nam: 54,5 triệu USD (135% kế hoạch) và lợi nhuận Phía Nga đạt 52,4 triệu USD (135% kế hoạch).
Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đang triển khai mua sắm và chế tạo giàn CTC-1 với hệ thống đường ống ngầm kết nối giàn Cá Tầm Lô 09-3/12 vào cơ sở hạ tầng Lô 09-1 ở trên bờ. Dự kiến đưa giàn vào khai thác đầu năm 2019. Đã gia công 3.558 tấn kết cấu kim loại (130% kế hoạch), lắp ráp ngoài biển 1.145 tấn (12% kế hoạch) và thực hiện chống ăn mòn 40,6 nghìn mét vuông (101% kế hoạch).
Về chi phí sản xuất và đầu tư, đã thực hiện chương trình tối ưu hóa chi phí nâng cao hiệu quả hoạt động, Vietsovpetro dự kiến tiết kiệm được hơn 7 triệu USD theo cộng dồn tích, đạt 28% kế hoạch tiết giảm cả năm.
Về công tác dịch vụ ngoài, tiếp tục cung ứng dịch vụ cho bên ngoài như thu gom và cung cấp khí đồng hành từ Lô 09-1 vào bờ, dịch vụ nén và cung cấp khí vào bờ từ các mỏ Cá Ngừ Vàng, Tê Giác Trắng, Rạng Đông, vận hành khai thác các mỏ Cá Ngừ Vàng, NR-ĐM, năm nay VSP sẽ tham gia chế tạo chân đế giàn công nghệ trung tâm Sao Vàng tại dự án phát triển mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt.
Bước vào thực hiện kế hoạch những tháng còn lại của năm 2018, Vietsovpetro sẽ tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tổ chức xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 mà hai phía đã giao.