DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH GMS6 VÀ HỘI NGHỊ CLV10 * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

VPBank được tăng vốn điều lệ lên hơn 10.765 tỷ đồng

Thảo Nguyên
20-03-2017 17:31
Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chấp thuận cho Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tăng vốn điều lệ từ 9.181 tỷ đồng lên 10.765,453 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của VPBank thông qua.
Tin liên quan
  • VP Bank cho vay tiêu dùng lãi suất 0% VP Bank cho vay tiêu dùng lãi suất 0%
 VPBank được tăng vốn điều lệ lên hơn 10.765 tỷ đồng
Số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được VPBank sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định theo quy định của pháp luật.
Kết thúc năm 2016, tổng tài sản của VPBank đạt gần 226 nghìn tỷ đồng, tăng 16,5% từ mức 194 nghìn tỷ đồng năm 2015. Tổng huy động vốn trong năm qua đạt 172 nghìn tỷ đồng, tăng 13,15% so với năm 2015, trong đó tỷ trọng cơ cấu huy động dài hạn đã tăng đáng kể so với năm trước, từ 40% tại ngày 31/12/15 lên 50,4% tại ngày 31/12/16.
Năm 2016, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt 4.900 tỷ đồng. Lợi nhuận của riêng Ngân hàng là hơn 3.400 tỷ đồng.