DÒNG SỰ KIỆN. * VỤ NHIỄM SÁN LỢN TẠI BẮC NINH * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Xây dựng Đảng xứng với niềm tin của Nhân dân

Vân Thiêng
03-02-2018 08:28
Kinhtedothi - Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ghi một mốc son vào lịch sử dân tộc, chấm dứt cuộc khủng hoảng đường lối cứu nước kéo dài trước đó.
Từ đây, Đảng gánh trên vai sứ mệnh lịch sử to lớn là lãnh đạo các tầng lớp Nhân dân Việt Nam đấu tranh chống thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc. Tự hào về Đảng ta - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, trung thành với mục tiêu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, chúng ta càng phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta mãi mãi trường tồn cùng dân tộc. 
 Ảnh: Internet.
Kỷ niệm thành lập Đảng 3/2 là dịp mỗi cán bộ, đảng viên thêm tự hào về Đảng quang vinh, từ đó càng thêm kiên định với mục tiêu lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Bởi bất kỳ đường lối, chủ trương nào của Đảng muốn thành công, thì trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu thực hiện. Mà cụ thể lúc này là đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, khóa XII về Xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh với tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ tổ chức, cơ quan đơn vị mình. Bởi như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói:“Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tới “tự diễn biến”,“tự chuyển hoá” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. 
Trong quá trình đi tới, không kẻ thù nào nguy hiểm hơn kẻ thù trong hàng ngũ mình, đồng chí mình, đặc biệt là kẻ thù trong chính bản thân mình. Đó cũng là một thứ giặc nội xâm. Mà muốn thắng giặc nội xâm, không còn con đường nào khác là phải củng cố nội lực tinh thần, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy phẩm chất, đạo đức của người cộng sản, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm có hiệu quả để dân tin; gương mẫu đi đầu trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng do Đảng tiến hành; hãy cùng nhau thổi bùng lò lửa mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban Chấp hành T.Ư đang nhóm lên để thiêu sạch những con sâu tham nhũng, để mọi nguồn lực được khơi dậy, phục vụ đắc lực cho công cuộc dựng xây đất nước.
Nghĩ về sứ mệnh lịch sử trọng đại của Đảng suốt 88 năm qua, chúng ta càng thấm nhuần tư tưởng chủ đạo của Lãnh tụ Hồ Chí Minh về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng: Lấy cái đẹp để dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; mỗi đảng viên phải phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để “lòng ta thêm trong, trí ta thêm sáng”, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn, mãi xứng đáng với niềm mến yêu, tin tưởng của Nhân dân.