DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Nâng chất lượng, chú trọng thẩm định

Thái San
27-01-2021 08:20
Kinhtedothi - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Tư pháp năm 2021 trên địa bàn Hà Nội được UBND TP Hà Nội đặt ra, đó là nâng chất lượng xây dựng, thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).
Tin liên quan
Làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa Sở Tư pháp Hà Nội. Ảnh: Duy Anh
Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương, công tác hướng dẫn xây dựng VBQPPL, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác tham mưu xây dựng VBQPPL được thực hiện tốt, bảo đảm việc xây dựng và ban hành VBQPPL trên địa bàn TP đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Trong năm 2020, TP đã chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu góp ý, thẩm định 174 văn bản theo yêu cầu của các cơ quan T.Ư, TP. Đến nay, TP đã ban hành 43 VBQPPL. Công tác xây dựng, thẩm định VBQPPL tại các quận, huyện, thị xã thường xuyên được đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, cấp huyện đã ban hành 15 VBQPPL. Chất lượng ban hành VBQPPL ngày càng được nâng cao, đảm bảo thống nhất với hệ thống VBQPPL của TP và T.Ư.
Công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL được UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thường xuyên, liên tục, theo đúng kế hoạch. Đồng thời, TP đã tổ chức kiểm tra tại 6 quận, huyện, thị xã đối với 141 VBQPPL và 127 văn bản khác. Qua đó, đã chỉ ra những thiếu sót, kịp thời chỉ đạo khắc phục. UBND TP giao Sở Tư pháp chủ trì thực hiện kế hoạch rà soát VBQPPL nhằm đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, đã rà soát 1.261 VBQPPL của T.Ư, qua đó kiến nghị việc hướng dẫn thi hành đối với 32 văn bản trong điều kiện thực hiện thí điểm. Cùng đó, rà soát 408 văn bản còn hiệu lực thi hành của TP, đề xuất sửa đổi, bổ sung 22 văn bản...

Trong năm 2021, Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát VBQPPL. Trong đó, chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung các VBQPPL của HĐND, UBND TP quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô và phục vụ việc triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị của TP. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai kế hoạch đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô; nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) triển khai trong giai đoạn 2021 - 2024.

Trong khi đó, theo Bộ Tư pháp, năm 2020, toàn ngành Tư pháp đã kiểm tra theo thẩm quyền 9.804 VBQPPL; bước đầu phát hiện 234 văn bản có dấu hiệu sai nội dung, trái thẩm quyền. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL đã tổ chức rà soát 10 chuyên đề, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, với gần 8.800 văn bản; qua đó, các kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 và nhận được sự đánh giá cao của các đại biểu. Trong cả nhiệm kỳ, công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL đã được Bộ, ngành Tư pháp thực hiện thường xuyên, tổ chức rà soát theo nhiều chuyên đề, lĩnh vực. Đồng thời, định kỳ hằng năm công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực. Qua đó, góp phần quan trọng vào xây dựng, hoàn thiện và công khai, kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, minh bạch hệ thống pháp luật.

Năm 2021, Bộ Tư pháp xác định đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL để kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL; theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan thực hiện công tác rà soát vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật và việc xử lý kết quả rà soát VBQPPL đã được thực hiện trong năm 2020.