DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Xây dựng Yên Viên ngày càng vững mạnh

Hoàng Quyết
21-02-2020 08:04
Kinhtedothi - Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Yên Viên (huyện Gia Lâm) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Tin liên quan

Một trong những đường hoa tại xã Yên Viên. Ảnh: Hoàng Quyết

Kinh tế, xã hội phát triển
Trong 5 năm (2015 - 2020), cơ cấu kinh tế xã Yên Viên tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ tăng; tỷ trọng nông nghiệp giảm mạnh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 55,2 triệu đồng/người/năm, tăng 18,2 triệu đồng so với năm 2015.
Công tác xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, quản lý tài nguyên môi trường đạt nhiều kết quả quan trọng. Là một trong 2 xã đầu tiên của huyện Gia Lâm về đích nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, trong 5 năm qua, xã đã huy động trên 21 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa cho đầu tư xây dựng nông thôn mới và các dự án trên địa bàn. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được huyện quan tâm đầu tư nâng cấp với tổng kinh phí trên 123 tỷ đồng. Hệ thống chính trị xã được củng cố, dân chủ được mở rộng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỷ lệ các hộ có nhà khang trang và kinh tế khá ngày càng tăng. Thực hiện đề án nông thôn mới nâng cao gắn với xây dựng các chỉ tiêu xã thành phường, đến nay xã Yên Viên đã hoàn thiện hồ sơ trình TP xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Trong hai ngày 21 - 22/2, Đại hội điểm Đảng bộ xã Yên Viên chính thức được diễn ra. Xã Yên Viên nằm ở phía Bắc huyện Gia Lâm, có diện tích tự nhiên 376,3ha, dân số 14.442 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 601 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ. Do có bề dày truyền thống và thành tích trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Yên Viên được Huyện ủy Gia Lâm chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng cuộc sống của Nhân dân từng bước được nâng cao. Trong 5 năm, các chỉ tiêu văn hóa của xã đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch; một số mặt chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao dân trí và đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân. Chất lượng công tác giáo dục của địa phương được nâng cao. Các đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm, chăm sóc. Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em được chú trọng...
Hệ thống chính trị vững mạnh
Có được những kết quả trên là do sự quan tâm vào cuộc của toàn Đảng bộ, chính quyền và sự nhất trí, đồng lòng của Nhân dân địa phương. 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng năng lực lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu được Đảng bộ xã Yên Viên vô cùng quan tâm. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình của huyện và xã, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
Theo đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quán triệt, triển khai thường xuyên, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được đổi mới. Chất lượng cán bộ được nâng lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 90%. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và thực hiện có hiệu quả. Công tác dân vận được quan tâm; phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục được đổi mới...
Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền xã cũng có nhiều chuyển biến tích cực, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực hiệu quả. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới tiếp tục được khẳng định.
Với những kết quả và thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và Nhân dân xã Yên Viên đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, TP Hà Nội và huyện Gia Lâm tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen trong phong trào thi đua và xây dựng Đảng. Hàng năm, các tổ chức chính trị - xã hội đều được tổ chức hội cấp trên công nhận đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. Đảng bộ xã Yên Viên từ năm 2015 đến nay liên tục được huyện Gia Lâm công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.