DÒNG SỰ KIỆN. * VỤ NHIỄM SÁN LỢN TẠI BẮC NINH * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tâm Anh
10-04-2018 16:45
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 1715/QĐ-UBND ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của TP Hà Nội năm 2018.
Theo Quyết định, mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi tắt là THTK, CLP) năm 2018 là tiếp tục đẩy mạnh công tác THTK, CLP trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để tạo chuyến biến rõ rệt trong công tác THTK, CLP với những kết quả cụ thể; tập trung xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn ]ực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
 
Chương trình yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức thuộc TP đẩy mạnh việc THTK, CLP trong năm 2018 để góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường đã đề ra tại Nghị quyết của HĐND TP về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của TP Hà Nội và gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2020 của TP Hà Nội; THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, HĐND, UBND TP; đồng thời phải xác định THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, ngành, địa phương với các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP và kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với từng sở, ngành, địa phương; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện, gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực;
THTK, CLP phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiếm tra, kiểm toán, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...