64 tỷ đồng cho sản xuất nông nghiệp chuyên canh

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

UBND TP Hà Nội vừa thông qua chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung do cấp huyện thực hiện năm 2015, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 64 tỷ đồng.

 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Kinhtedothi - Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, chính sách này sẽ áp dụng với các doanh nghiệp trong nước; hộ gia đình, cá nhân, trang trại; hợp tác xã tại các vùng sản xuất chuyên canh tập trung đảm bảo các điều kiện: Có cam kết thực hiện sản xuất, tiêu thụ, sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ NN&PTNT; có diện tích đang sản xuất chưa có hệ thống cấp nước tưới cho cây trồng; chưa có thùng (bể) lưu chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật; chưa có hệ thống xử lý môi trường trong chăn nuôi và hệ thống làm giàu ô xy trong nuôi trồng thủy sản.

Về nội dung và mức hỗ trợ, sẽ hỗ trợ khuyến khích chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Cụ thể, hỗ trợ trực tiếp một lần 50% chi phí mua giống cây trồng, giống thủy sản lần đầu; hỗ trợ 50% chi phí bảo vệ thực vật trong năm đầu và 30% trong năm thứ hai bao gồm: Thuốc, công lao động, thuê máy; hỗ trợ một lần chi phí khoan giếng, đào giếng lấy nước tưới cho cây trồng tối đa không quá 10 triệu đồng/ha.

Hỗ trợ một lần kinh phí mua thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật (2 thùng/ha); hỗ trợ 100% trong năm đầu và 70% năm thứ hai đối với chi phí xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Đối với vật nuôi: Ngân sách cấp huyện hỗ trợ đầu tư một lần khi xây dựng công trình xử lý chất thải trong chăn nuôi (lợn, bò) đáp ứng tiêu chuẩn môi trường theo quy định, mức hỗ trợ 300.000 đồng/1 đầu gia súc. Đối với nuôi trồng thủy sản: Ngân sách cấp huyện hỗ trợ sau đầu tư một lần 50% kinh phí mua thiết bị làm giàu ô xy vùng nước nuôi trồng thủy sản, tối đa không quá 15 triệu đồng/ha.