980 dự án FDI được cấp mới

Chia sẻ

KTĐT - Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KH&ĐT, từ đầu năm đến nay, đã có 980 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp mới với số vốn đăng ký cấp mới là 7.256,80 triệu USD; 406 lượt dự án tăng vốn, vốn đăng ký tăng thêm 4.924,54 triệu USD, nâng tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm lên 12.181,35 triệu USD.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đứng đầu danh sách thu hút vốn với 431 dự án cấp mới, vốn đăng ký cấp mới 4.392,70 triệu USD.