DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ban hành kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư

19-05-2015 08:40
Kinhtedothi - Thực hiện Luật Đầu tư công, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về việc giám sát, đánh giá đầu tư năm 2015.
Kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn TP; nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư dự án trong việc báo cáo, cung cấp thông tin của dự án; Qua công tác giám sát, đánh giá đầu tư giúp cơ quan quản lý đầu tư các cấp nắm thông tin và đánh giá đúng tình hình, kết quả hoạt động đầu tư, tiến độ thực hiện đầu tư và những tồn tại, khó khăn trong quá trình đầu tư để có biện pháp điều chỉnh thích hợp; Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm và tiêu cực gây thất thoát, lãng phí vốn trong quá trình thực hiện đầu tư...

Kế hoạch cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp rà soát tránh chồng chéo, trùng lắp.

 
TAG: