Ban TV Quận ủy Ba Đình hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Chia sẻ

KTĐT - Chiều 23/10, Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ (BTV) Quận ủy và triển khai, quán triệt thực hiện một số nhiệm vụ tiếp theo đối với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc theo Nghị quyết TƯ 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hội nghị khẳng định, quá trình chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân BTV Quận ủy theo Nghị quyết TƯ 4 được thực hiện nghiêm túc, chủ động, đúng quy trình, chặt chẽ, đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị và các đồng chí nguyên là quận ủy viên, lãnh đạo quận qua các thời kỳ.

Ban TV Quận ủy Ba Đình hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình - Ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị.

Các  ý kiến góp ý đảm bảo khách quan, trung thực, làm cơ sở cho việc xây dựng báo báo kiểm điểm của tập thể và cá nhân Ban TV; các nội dung báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể BTV được chỉ đạo chuẩn bị công phu, nghiêm túc, thể hiện cao tinh thần cầu thị, không né tránh.

Ý kiến tại các hội nghị kiểm điểm, bảo đảm đúng trọng tâm, khách quan, trung thực, chất lượng; không khí thảo luận, góp ý dân chủ, thẳng thắn, đoàn kết. Phần lớn, các vấn đề nổi cộm, bức xúc được các tập thể và cá nhân góp ý với tập thể và cá nhân BTV Quận ủy đều được đưa ra phân tích, giải trình, làm rõ.

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Hoàng Trọng Quyết, yêu cầu từng cá nhân các đồng chí Uỷ viên BTV quận căn cứ vào các ý kiến đóng góp, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng bản tự kiểm điểm cá nhân của mình và gương mẫu, tự giác, sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; chuẩn bị hội nghị cán bộ chủ chốt để báo cáo nhanh kết quả chuẩn bị và kiểm điểm của BTV Quận ủy làm cơ sở cho các tổ chức cơ sở Đảng chuẩn bị và kiểm điểm theo quy định trong tháng 11/2012; căn cứ vào 8 vấn đề cần triển khai ngay sau hội nghị kiểm điểm đã được kết luận trong phần kiểm điểm tập thể, các đồng chí Uỷ viên BTV Quận ủy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu giúp BTV Quận ủy xây dựng các giải pháp khả thi, hiệu quả nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần