DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Bảo vệ quyền lợi của lao động làm việc tại Đài Loan

06-10-2015 13:34
Kinhtedothi - Tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục này vừa có công văn về việc tăng cường theo dõi tình hình và bảo vệ quyền lợi người lao động đi làm việc tại Đài Loan.
Cụ thể, trong công văn hướng dẫn các doanh nghiệp (DN) hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại Đài Loan, Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận được báo cáo của Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan và thông tin từ các DN về tình hình thị trường lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam tại Đài Loan.

Theo đó, kinh tế Đài Loan đang bị ảnh hưởng xấu bởi biến động của kinh tế thế giới, dẫn đến việc làm và thu nhập của một bộ phận lao động nước ngoài gặp khó khăn. Đã xuất hiện các nhà máy lớn, đặc biệt là các nhà máy điện tử nhận nhiều lao động nước ngoài không nhận thêm lao động nước ngoài theo kế hoạch hoặc thu hẹp sản xuất, cắt giảm giờ làm, nhân lực. Một số lao động ta phải chuyển chủ hoặc về nước trước hạn.

 
Trước tình hình trên, Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo và yêu cầu các DN chủ động tìm hiểu và theo dõi sát tình hình người lao động do DN đưa đi sang làm việc tại Đài Loan, đặc biệt là tại các nhà máy sản xuất điện tử, để kịp thời xử lý, giải quyết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động trong trường hợp bị giảm giờ làm, bị cắt giảm nhân công, phòng tránh tình trạng lao động bỏ hợp đồng, phối hợp với đối tác và chủ sử dụng tìm việc làm mới cho người lao động tại Đài Loan.

Trường hợp người lao động phải về nước cần giải quyết đầy đủ quyền lợi và có phương án hỗ trợ cho người lao động. Trong quá trình phát sinh và giải quyết vụ việc, cần kịp thời báo cáo Cục và Ban Quản lý lao động để hỗ trợ giải quyết.

Đối với các đợt tuyển dụng mới, cần kiểm tra tình hình việc làm, thu nhập của nhà máy trước khi tổ chức đưa lao động sang. Trường hợp người lao động do DN đã đào tạo và làm thủ tục đưa đi mà bị tạm hoãn xuất cảnh vì tình hình nêu trên, yêu cầu DN giải thích rõ với người lao động, có phương án giải quyết theo hương giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người lao động.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng yêu cầu các DN phải báo cáo tình hình lao động do DN đưa đi bị về nước trước hạn do nhà máy cắt giảm, thu hẹp sản xuất trong 3 tháng vừa qua, gửi về Cục trước ngày 15/10 tới.

Đồng thời, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng có Công văn hướng dẫn một số nội dung về Hợp đồng cung ứng lao động sang Đài Loan. Để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đàm phán, ký kết Hợp đồng cung ứng lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan, căn cứ quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn mẫu và nội dung hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và các quy định liên quan, Cục Quản lý lao động ngoài nước xây dựng các mẫu Hợp đồng cung ứng lao động sang Đài Loan để doanh nghiệp tham khảo trong quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng với đối tác Đài Loan.

Các doanh nghiệp chủ động xem xét, bổ sung các nội dung theo thực tế đàm phán của doanh nghiệp phù hợp với quy định. Các doanh nghiệp có thể đàm phán và ký kết một Hợp đồng cung ứng với một đối tác Đài Loan để đồng thời cung ứng nhiều loại hình ngành nghề lao động (lao động nhà máy, hộ lý, thuyền viên gần bờ, lao động gia đình...). Trong trường hợp này, Hợp đồng cung ứng phải thể hiện đầy đủ các điều kiện của từng ngành nghề hợp tác cung ứng.

Các doanh nghiệp đã ký Hợp đồng cung ứng lao động nhà máy, hộ lý với một đối tác, nay ký kết thêm về nội dung hợp tác cung ứng lao động khán hộ công gia đình hoặc thuyền viên tàu cá gần bờ thì chỉ cần ký kết thêm Hợp đồng cung ứng đối với ngành nghề lao động tăng mới.
TAG: