Các ban của HĐND giám sát chuyên đề tại cơ sở

Vũ Lê - Thủy Tiên - Linh Chi
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 18/8, các Ban Đô thị, Văn hóa - Xã hội, Kinh tế - Ngân sách của HĐND TP đã thực hiện giám sát chuyên đề tại một số đơn vị sở, ngành, quận, huyện.

Tại huyện Đan Phượng, Đoàn giám sát của Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đã giám sát việc thực hiện Quy định pháp luật trong hoạt động thu gom và xử lý nước thải (XLNT) tại các cụm công nghiệp trên địa bàn.
Đan Phượng hiện có 7 cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề nhưng mới chỉ có 1 cụm công nghiệp thị trấn Phùng được đầu tư trạm XLNT tập trung, công suất 400m3/ngày đêm. Do chưa có trạm xử lý nước thải tập trung nên việc quan trắc nước thải hầu như không được thực hiện…
 Đoàn giám sát kiểm tra tại Điểm CN-TTCN Hồ Điền, xã Liên Trung
Trưởng ban Đô thị HĐND TP Nguyễn Nguyên Quân đề nghị, thời gian tới huyện Đan Phượng cần đẩy nhanh việc bố trí quỹ đất đủ điều kiện để 100% các cụm công nghiệp mở rộng xây mới đều phải có trạm XLNT theo quy định của TP. Công tác này cần được thực hiện thường xuyên theo định kỳ vì đây là khâu quan trọng để ngăn chặn kịp thời những vi phạm về môi trường. Đặc biệt, nghiên cứu thu hút các DN cùng tham gia.
Tại huyện Đông Anh và Gia Lâm, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP đã giám sát công tác tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Theo thống kê, huyện Đông Anh có 25 đình, chùa nhưng nhiều di tích chưa được tu bổ. Huyện Gia Lâm cũng  đang chuẩn bị đầu tư tu bổ, tôn tạo 34 di tích xuống cấp. Trong cuộc giám sát, lãnh đạo huyện đề nghị TP cần tạo cơ chế thuận lợi về thủ tục cho các di tích đã xuống cấp nặng.
Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Trần Thế Cương đề nghị hai huyện tăng cường quản lý đồ thờ tự, tăng tuyên truyền cho người dân về bảo vệ di tích, nhất là chủ động chống sập cho những di tích đang xuống cấp nghiêm trọng…
Trong cuộc giám sát về kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách giai đoạn 2014 – 2016 tại Quỹ Đầu tư phát triển TP và Sở KH&CN,  Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Phạm Thị Thanh Mai yêu cầu tăng cường rà soát kiểm tra thẩm định, kiểm soát nội bộ; công tác thu hồi và công tác quyết toán; quan tâm nâng cao hiệu quả và có cơ chế sử dụng vốn hài hòa.
Tại Sở KH&CN, Đoàn giám sát ghi nhận Sở đã thu hồi 43.000.000 đồng tiền ngân sách của Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN. Tuy nhiên, Sở KH&CN, Sở Tài chính cần phải xác định trách nhiệm trong việc chưa quyết toán xong về việc thuê địa điểm tập huấn tại các HTX, đề nghị giải quyết dứt điểm nội dung này trong năm 2017. Đề nghị Sở KH&CN thường xuyên cung cấp báo cáo các đề tài đã hoàn thành nghiệm thu; có biện pháp xử lý mạnh đối với các chủ đề tài chậm thực hiện.