Cải tạo, chỉnh trang hè phố trên địa bàn 10 quận

Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo thống kê của Sở GTVT, trong tổng số 624 tuyến đường, phố có 229 tuyến vỉa hè còn tốt, còn lại 395 tuyến vỉa hè đã hư hỏng, xuống cấp.

Để bảo đảm ATGT và mỹ quan đô thị, Sở GTVT đã xây dựng Đề án "Cải tạo, chỉnh trang hè phố Hà Nội đến năm 2020". Phạm vi của Đề án bao gồm: Cải tạo, chỉnh trang diện tích hè phố trên các tuyến đường thuộc 10 quận. Đề án được chia làm 3 giai đoạn với tổng kinh phí dự kiến là 1.842 tỷ đồng: Giai đoạn 1 (2013 - 2015) xây dựng hoàn thiện bộ thiết kế mẫu hè phố để áp dụng, lập quy hoạch thiết kế đô thị riêng cho từng tuyến phố, đầu tư cải tạo khoảng 50 tuyến đã và bắt đầu xuống cấp; Giai đoạn 2 (2015 - 2018) đầu tư cải tạo các tuyến còn lại; Giai đoạn 3 (2018 - 2020) đầu tư tăng cường, bổ sung cho các tuyến đã được đầu tư từ năm 2007 - 2013 nhằm đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu mới (khoảng 388 tuyến hè).