DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chỉ được gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo một lần tới một thuê bao

Hà Thanh
27-07-2021 10:39
Kinhtedothi - Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất tới 1 số thuê bao từ 7 giờ đến 22 giờ; được gắn nhãn có định dạng DKQC.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
 Chỉ được gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo một lần tới một thuê bao. Ảnh minh họa
Theo đó, thông tư này áp dụng đối với các đối tượng là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet; doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ thư điện tử; người quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử và gọi điện thoại (sau đây gọi là người quảng cáo); người sử dụng tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại liên quan hoạt động quảng cáo (sau đây gọi là người sử dụng) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất.
Theo đó, người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất tới 1 số thuê bao. Tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất được gắn nhãn có định dạng DKQC; nhãn được đặt vị trí đầu tiên trong tin nhắn.
Tin nhắn tối thiểu bao gồm các nội dung như giới thiệu người quảng cáo đề nghị đăng ký; hướng dẫn đăng ký nhận quảng cáo qua hệ thống của Cục An toàn thông tin hoặc hệ thống do người quảng cáo thiết lập; hướng dẫn từ chối qua hệ thống của Cục An toàn thông tin hoặc hệ thống do người quảng cáo thiết lập.
Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất từ 7 giờ đến 22 giờ. Trong vòng 24h kể từ thời điểm gửi tin nhắn quảng cáo đầu tiên và duy nhất, người dùng không phản hồi thì được hiểu là từ chối.
Ngoài ra, người quảng cáo phải gửi đồng thời bản sao tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất về đầu số 5656 và đồng bộ dữ liệu đăng ký, từ chối nhận tin nhắn quảng cáo đầu tiên và duy nhất về hệ thống quản lý danh sách không quảng cáo.
Tổ chức thống kê các máy chủ gửi thư điện tử rác bao gồm: Cục An toàn thông tin; doanh nghiệp ISP/ESP trong nước và tổ chức phòng chống thư điện tử rác quốc tế có uy tín do Cục An toàn thông tin lựa chọn.
Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu doanh nghiệp viễn thông thực hiện đồng bộ tức thời dữ liệu tên định danh không phục vụ mục đích quảng cáo được khai báo trên mạng của mình với hệ thống quản lý tên định danh quốc gia do Cục An toàn thông tin vận hành để đảm bảo nguyên tắc cấp tên định danh được quy định.
Đăng ký/hủy đăng ký danh sách không nhận tin nhắn quảng cáo:Cú pháp đăng ký: DK_DNC_S gửi 5656; Cú pháp hủy: HUY_DNC_S gửi 5656.

Đăng ký/hủy đăng ký danh sách không nhận cuộc gọi quảng cáo:

Cú pháp đăng ký: DK_DNC_V gửi 5656; Cú pháp hủy: HUY_DNC_V gửi 5656.

Đăng ký/hủy đăng ký danh sách không nhận tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo: Cú pháp đăng ký: DK DNC gửi 5656; Cú pháp hủy: HUY DNC gửi 5656.