Chính phủ ban hành Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất của 7 tỉnh

Chia sẻ

KTĐT - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của 7 tỉnh: Bắc Giang, Hà Giang, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Lai Châu, Bến Tre và Sóc Trăng.

Với tỉnh Bắc Giang theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 384.395 ha. Trong đó có 266.234 ha đất nông nghiệp và 104.309 ha đất phi nông nghiệp và 13.852 ha đất chưa sử dụng. Cũng theo bản quy hoạch, trong thời kỳ 2011 – 2020, tỉnh Bắc Giang sẽ chuyển khoảng 12.383 ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp để phát triển kinh tế.
 
Chính phủ ban hành Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất của 7 tỉnh - Ảnh 1
 
Với quy hoạch mới, các địa phương sẽ sử dụng hiệu quả hơn.
 
 
Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Hà Giang, trong 791.489 ha tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh có 31.800 ha đất trồng lúa; 218.680 ha rừng phòng hộ; 281.789ha đất rừng sản xuất; 39.230 ha đất phi nông nghiệp…

Với 485.941 ha diện tích đất tự nhiên, đến năm 2020 tỉnh Bắc Kạn sẽ có khoảng 425.010 ha đất nông nghiệp; 27.221 ha đất nông nghiệp; 33.710 ha đất chưa sử dụng. Trong cả thời kỳ 2011 – 2020 sẽ đưa 16.301 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp; 762 ha sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp,…

Đối với tỉnh Quảng Ninh, Nghị quyết quy hoạch đến năm 2020 có 445.226 ha đất nông nghiệp; 130.510 ha đất phi nông nghiệp,… Phấn đấu chuyển 22.981 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp; chuyển 8.841 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh, khu công nghiệp, phát triển hạ tầng,…

Còn theo Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) tỉnh Lai Châu thì đến năm 2020 tỉnh có 633.115 ha đất nông nghiệp. Bao gồm: 348.766 ha đất rừng phòng hộ; 81.452 ha đất rừng sản xuất và 41.300 ha đất rừng đặc dụng. Nghị quyết cũng phấn đấu trong thời gian 10 năm tới sẽ đưa 152.871 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp.

Với tỉnh Bến Tre, trong tổng số 236.062 ha diện tích tự nhiên, Nghị quyết quy hoạch đến năm 2020 có 173.653 ha đất nông nghiệp. Trong đó có 33.000 ha đất trồng lúa; 81.575 ha đất trồng cây lâu năm; 45.000 ha đất nuôi trồng thủy sản,…

Còn theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Sóc Trăng thì đến năm 2020, tỉnh này có 138.000 ha đất trồng lúa; 35.625 ha đất trồng cây lâu năm; 64.000 ha đất nuôi trồng thủy sản và 69.100 ha đất phi nông nghiệp,…
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần