“Chốt” thời điểm làm cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2

Nguyễn Quý
Chia sẻ

Kinhtedothi - Cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2 (2021 – 2025) sẽ hoàn thành công tác phê duyệt đề cương nhiệm vụ trước ngày 22/7 và khởi công trước 31/12/2022.

Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 sẽ khởi công trước ngày 31/12/2022.
Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 sẽ khởi công trước ngày 31/12/2022.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành văn bản chỉ đạo các Ban Quản lý Dự án (QLDA) 2, 6, 7, 85, đường Hồ Chí Minh, Thăng Long, Mỹ Thuận về việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Trong văn bản trên, Bộ GTVT yêu cầu những Ban QLDA này rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao làm chủ đầu tư các dự án thành phần, đồng thời chỉ đạo đơn vị liên quan rà soát, cập nhật hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB theo quy định.

Bên cạnh đó, những đơn vị trên cũng được yêu cầu sớm hoàn thiện thủ tục liên quan, bàn giao cho các chủ đầu tư tiểu dự án thành phần GPMB để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Ngoài ra, các ban QLDA cần phối hợp với các địa phương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đến ngày 30/11/2022 bàn giao 70% diện tích GPMB cho dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu, xây dựng kế hoạch vốn để triển khai công tác GPMB, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 25/7/2022.

Bộ GTVT nhấn mạnh, để đáp ứng tiến độ phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán các dự án thành phần hoàn thành trước ngày 10/12/2022, khởi công trước ngày 31/12/2022 theo Nghị quyết số 18 của Chính phủ.

Cụ thể, các ban QLDA cần hoàn thành công tác phê duyệt đề cương nhiệm vụ trước ngày 22/7/2022; thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, tư vấn thẩm tra, hoàn thành trước ngày 25/7/2022; lập kế hoạch triển khai chi tiết công tác khảo sát hiện trường (địa hình, địa chất, thủy văn), thiết kế kỹ thuật các hạng mục công trình, lập dự toán, trình thẩm định, phê duyệt... đảm bảo tính khả thi và đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Các ban QLDA cũng phải khẩn trương rà soát hồ sơ khảo sát mỏ vật liệu xây dựng và bãi đổ thải đã thực hiện bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, làm việc với những địa phương (nếu cần) để thống nhất các mỏ vật liệu, các vị trí đổ thải vật liệu, tuyến đường công vụ phục vụ thi công, đảm bảo đủ cho nhu cầu dự án.

Thống nhất với các địa phương về vị trí, quy mô trạm dừng nghỉ trên tuyến; xác định thủ tục cần thiết đối với hồ sơ mỏ vật liệu xây dựng, bãi đổ thải làm cơ sở triển khai thực hiện.

"Tiếp tục làm việc với các địa phương để công bố giá vật liệu xây dựng đến chân công trình cho từng gói thầu/dự án thành phần và chỉ số giá xây dựng hàng tháng áp dụng cho dự án” - Bộ GTVT chỉ đạo.

 

Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA rà soát giải pháp thiết kế bước thiết kế kỹ thuật đối với nhiều hạng mục công trình trên tuyến như:  cầu, hầm, cống thoát nước, gia cố mái dốc ta luy, hệ thống an toàn giao thông..., đảm bảo tính thống nhất chung cho cả dự án. Riêng Ban QLDA 6 được giao nhiệm vụ chủ trì thống nhất với các Ban QLDA khối lượng công tác khảo sát đã thực hiện, chuẩn xác lại khối lượng khảo sát, bước khảo sát, bước thiết kế kỹ thuật đảm bảo đầy đủ số liệu phục vụ thiết kế theo đúng quy định; thống nhất khối lượng các hạng mục cần tận dụng; Phương án khảo sát mỏ vật liệu xây dựng đảm bảo đầy đủ số liệu lập thiết kế kỹ thuật, dự toán; Tính toán chi phí thiết kế bước thiết kế kỹ thuật.