Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội

Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 26/4, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí...

Kinhtedothi - Chiều 26/4, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với cảc kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”.

Triển lãm là một trong những hoạt động nhằm thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và hướng tới kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016).
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 1
Cách đây 70 năm, ngày 6/1/1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần yêu nước nồng nàn và khí thế hào hùng của cuộc Cách mạng Tháng Tám, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã nô nức tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa theo nguyên tắc dân chủ, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Sự kiện trọng đại này đã đi vào lịch sử nước ta như một mốc son, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Trải qua 70 năm, với 13 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội nước ta đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quỵ định của Hiến pháp và pháp luật Các thế hệ đại biểu Quốc hội luôn thể hiện và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân...

Phát biểu khai mạc, Quyền Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Nguyễn Thúy Đức cho biết, triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với cảc kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” gồm hai phần: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946” và “Các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng    nhân dân các cấp dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh (1960 - 2016)”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 2
Với gần 200 ảnh, tài liệu và hiện vật, triển lãm giới thiệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình chuẩn bị mọi mặt về tư tưởng, chính trị và tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946-1960), về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sau đó. Triển lãm là minh chứng cho thấy, mục tiêu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là sự lựa chọn những đại biểu có đủ đức và tài, xứng đáng đại điện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tại các cơ quan quyền lực nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân trong sạch, vững mạnh...

Đặc biệt, triển lãm dành một phần giới thiệu những hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Qua đó, cung cấp thông tin và giúp cho các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, phát huy quyền dân chủ, hăng hái tham gia bầu cử đúng luật, an toàn... để ngày bầu cử Quốc hội thực sự là ngày hội Đại đoàn kết của toàn dân.

Báo Kinh tế&Đô thị trân trọng giới thiệu tới độc giả một số hình ảnh được trưng bày tại triển lãm:
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 8

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 12

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 17

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 19

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 20

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 21

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 24

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 26