Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026: Đơn vị bầu cử số 16

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 16 (huyện Mỹ Đức). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 16 (huyện Mỹ Đức). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
1. PHẠM HẢI HOA

Sinh ngày 23/9/1974

ThS Khoa học cây trồng; Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố
 
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu HĐND Thành phố. Tích cực đóng góp xây dựng các nghị quyết đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, đem lại lợi ích cho Nhân dân, nông dân Thủ đô và huyện Mỹ Đức.

2. Là người đại diện cho tổ chức Hội và giai cấp nông dân Thủ đô, tôi sẽ cùng đồng hành, đề xuất các giải pháp khả thi bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân, khai thác các nguồn vốn, quỹ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao mức sống; trang bị cho nông dân có kiến thức để tự tin làm chủ, phát huy vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phấn khởi thụ hưởng những thành quả đã đóng góp, được sống văn minh, an toàn, hạnh phúc trên quê hương.

3. Đối với huyện Mỹ Đức, xác định hai lĩnh vực trọng yếu của huyện là nông nghiệp và du lịch, tôi sẽ cùng lãnh đạo huyện chủ động, tích cực đề xuất các cơ chế triển khai, hỗ trợ huyện Mỹ Đức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2022, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với phát triển chuỗi giá trị nông sản. Khai thác tiềm năng, lợi thế của khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương và các mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp. Tập trung giải quyết một số vấn đề bức xúc: xử lý rác thải, nước sạch, giải quyết việc làm...; phấn đấu huyện Mỹ Đức sớm trở thành một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại của Thủ đô.
2. LÊ VĨNH SƠN

Sinh ngày 21/9/1974

ThS Quản trị kinh doanh; Sơ cấp lý luận chính trị

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân.

2. Dành nhiều thời gian đi thực tế để tìm hiểu, lắng nghe những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn, theo dõi kiểm tra việc giải quyết, trả lời đơn thư của các cơ quan chính quyền; kiên trì thúc đẩy thực hiện những quyết định của HĐND Thành phố; ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

3. Đóng góp tiếng nói của mình vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến phát triển doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển, tạo công ăn việc làm cho người dân, đặc biệt là thanh niên nông thôn.

4. Với vai trò là chủ doanh nghiệp, tôi cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ huyện Mỹ Đức thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là ngành công nghiệp xử lý nước thải, nước sạch và ngành năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường sống.

5. Cùng với các đại biểu HĐND Thành phố tiếp tục hoàn thiện các chính sách pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của Nhân dân vùng nông thôn như: Xây dựng cơ chế hỗ trợ nông dân chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ vốn, kỹ thuật để phát triển kinh tế hộ gia đình; đề xuất chính sách giải quyết các vấn đề bức xúc hiện tại về ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm làng nghề, vệ sinh an toàn thực phẩm...
3. NGUYỄN THỊ THƯỜNG

Sinh ngày 20/01/1989

ThS Chính trị học; Cử nhân ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam;

Trung cấp lý luận chính trị

Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn; Chuyên viên huyện đoàn Mỹ Đức
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tích cực tham gia vào các lĩnh vực hoạt động của HĐND Thành phố trong quá trình xây dựng các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện hiệu quả chức năng giám sát cơ quan dân cử như: Thảo luận, xem xét các báo cáo, tờ trình, đề án trình tại các kỳ họp HĐND Thành phố; phát huy trí tuệ và tâm huyết, góp phần tích cực vào việc ban hành các nghị quyết của HĐND Thành phố về những chủ trương, biện pháp, chính sách cơ chế chung đảm bảo tính khả thi cao. Phản ánh trung thực những vấn đề cử tri và xã hội quan tâm; thực hiện quyền chất vấn của người đại biểu HĐND Thành phố để làm rõ những vấn đề mà xã hội quan tâm; tích cực tham gia vào các chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND giữa hai kỳ họp.

2. Giữ mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết với cử tri và Nhân dân. Thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc và những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri, phản ánh đến HĐND, UBND, các sở, ban, ngành của Thành phố và yêu cầu giải quyết. Thực hiện giám sát, theo dõi đến cùng trong quá trình giải quyết và báo cáo kết quả đến cử tri.

3. Luôn phấn đấu rèn luyện nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn, Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp. Giữ vững phẩm chất đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí... và phát huy hết năng lực, sở trường để thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
4. NGUYỄN VĂN THƯỜNG

Sinh ngày 28/9/1973

TS Y học; Cao cấp lý luận chính trị

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Đức Giang'
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu HĐND Thành phố, giữ gìn phẩm chất đạo đức và lối sống. Gương mẫu, kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng tiêu cực và các hành vi vi phạm pháp luật.

2. Liên hệ chặt chẽ với cử tri qua việc thường xuyên tiếp xúc trực tiếp, đối thoại với cử tri tại các khu dân cư và qua phản ánh của cử tri trên các kênh thông tin để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh lên các cơ quan có thẩm quyền xem xét, đảm bảo là cầu nối giữa Nhân dân với Nhà nước.

3. Tham gia xây dựng các chính sách của HĐND Thành phố về phòng chống dịch Covid-19 và giữ vững các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện Mỹ Đức, của thành phố Hà Nội.

4. Là một cán bộ y tế và tham gia quản lý, trực tiếp khám chữa bệnh cho người dân Thủ đô, tôi quan tâm nhiều hơn các vấn đề như: Chất lượng khám chữa bệnh, tổ chức hiệu quả hệ thống y tế Hà Nội, vấn đề tự chủ các bệnh viện. Phê phán những tiêu cực, vô cảm của một số cán bộ y tế trong việc phục vụ Nhân dân. Góp ý để hoàn thiện hơn các luật liên quan đến y tế như: Luật Khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm Y tế…

5. Tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện chính sách phát luật và nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội như: giao thông, nước sinh hoạt, ô nhiễm không khí… kịp thời nắm bắt những bất cập để kiến nghị sửa đổi, bổ sung… kiến nghị các cơ quan thực hiện đúng trách nhiệm của mình để đảm bảo quyền lợi của Nhân dân.
5. NGUYỄN NGỌC VIỆT

Sinh ngày 02/8/1981

TS Luật; Kỹ sư Bảo hộ lao động; Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức
 
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tôi sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện. Kiến nghị Thành phố quy hoạch lấy trục đường 419, 424 là trục phát triển của huyện; quyết tâm hoàn thành quy hoạch khu Di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn cùng các khu có nhiều tiềm năng như: Hồ Quan Sơn, Tuy Lai, khu vực xã An Phú, xã Hồng Sơn; kiến nghị Thành phố có các trục giao thông hướng ngoại để thúc đẩy huyện phát triển...

2. Tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục - đào tạo, thể thao, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, học tập, sản xuất. Thực hiện tốt chính sách với người có công và an sinh xã hội. Quan tâm công tác tôn giáo, dân tộc, quỹ đất để đầu tư các công trình phúc lợi, vấn đề về môi trường, xử lý rác thải, kiến nghị Thành phố cấp nước sạch...

3. Từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Đổi mới công tác giám sát, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND các cấp, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính của UBND các cấp. Tiếp tục sắp xếp vị trí việc làm, tinh giản biên chế; nâng cao trình độ, ý thức công vụ của cán bộ, công chức.

4. Tiếp tục củng cố công tác quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

5. Đổi mới công tác xây dựng Đảng, hoạt động MTTQ và các đoàn thể vững mạnh toàn diện. Tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Kinh tế đô thị cuối tuần