DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đề xuất sửa đổi,bổ sung một số điều khoản của Bộ luật Hình sự 2015

Thái San
19-10-2016 12:37
Ông Đỗ Đức Hiển - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Tư pháp cho biết, Bộ đang phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác liên ngành do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chủ trì tiến hành rà soát, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015.

Theo đó, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 sẽ tập trung sửa đổi, bổ sung mức định lượng trong các khung của một số điều luật nhằm bảo đảm sự nối tiếp giữa các mức định lượng trong các khung, tránh chồng chéo, trùng lặp, gây khó khăn cho việc xử lý tội phạm. Cụ thể, dự thảo Luật đã điều chỉnh mức định lượng tại các điều, khoản thuộc cấu thành một số tội phạm về kinh tế, môi trường, ma túy, xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng và một số tội khác. Đặc biệt, dự thảo Luật đã điều chỉnh mức định lượng về khối lượng, thể tích các chất ma túy tại các khoản của các điều luật để tránh trùng lặp và phù hợp với thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử từ trước đến nay, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung mức hình phạt trong các khung của một số điều luật để bảo đảm sự phân hóa rõ, hợp lý mức độ trách nhiệm giữa các trường hợp phạm tội khác nhau. Cụ thể, điều chỉnh mức hình phạt trong các khung hình phạt của một số điều luật liên quan đến tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, một số tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm ATGT và trật tự công cộng nhằm bảo đảm phân hóa chính sách xử lý đối với từng trường hợp phạm tội, nhất là giữa trường hợp phạm tội đã gây ra hậu quả với trường hợp phạm tội có khả năng gây ra hậu quả. Ngoài ra, dự thảo Luật đề cập đến việc sửa đổi, bổ sung yếu tố cấu thành của một số tội phạm để bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.