Điểm tên "sao" thu nhập cao ở Hollywood

Chia sẻ

KTĐT - Đứng đầu danh sách những người đẹp có thu nhập cao nhất Hollywood năm 2010 vẫn là MC Oprah Winfrey, xếp sau bà là Lady Gaga, Miley Cyrus, Taylor Swift, Beyonce…

KTĐT - Đứng đầu danh sách những người đẹp có thu nhập cao nhất Hollywood năm 2010 vẫn là MC Oprah Winfrey, xếp sau bà là Lady Gaga, Miley Cyrus, Taylor Swift, Beyonce…
Điểm tên "sao" thu nhập cao ở Hollywood - Ảnh 1
1. MC Oprah Winfrey - 203 triệu bảng Anh
 
Điểm tên "sao" thu nhập cao ở Hollywood - Ảnh 2

2. Ca sỹ Beyonce - 56 triệu bảng Anh

 
Điểm tên "sao" thu nhập cao ở Hollywood - Ảnh 3

3. Ca sỹ Britney Spears - 41 triệu bảng Anh

 
Điểm tên "sao" thu nhập cao ở Hollywood - Ảnh 4

4. Ca sỹ Lady Gaga - 40 triệu bảng Anh

 
Điểm tên "sao" thu nhập cao ở Hollywood - Ảnh 5
5. Ca sỹ Madonna - 37.5 triệu bảng Anh
 
Điểm tên "sao" thu nhập cao ở Hollywood - Ảnh 6

 6. Diễn viên Sandra Bullock - 37 triệu bảng Anh

 
Điểm tên "sao" thu nhập cao ở Hollywood - Ảnh 7

7. MC Ellen De Generes - 35 triệu bảng Anh

 
Điểm tên "sao" thu nhập cao ở Hollywood - Ảnh 8

8. Ca sỹ Miley Cyrus - 30 triệu bảng Anh

 
Điểm tên "sao" thu nhập cao ở Hollywood - Ảnh 9

9. Ca sỹ Taylor Swift - 29 triệu bảng Anh

 

 Điểm tên "sao" thu nhập cao ở Hollywood - Ảnh 10
10. Diễn viên/ luật sư Judy - 29 triệu bảng Anh.