DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Điều lệ Đoàn sẽ được bổ sung, sửa đổi

12-05-2016 14:54
Kinhtedothi - Ngày 12/5, đại diện T.Ư Đoàn cho biết, thời gian tới sẽ lấy ý kiến bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa X theo kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa X và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn (nhiệm kỳ 2012 - 2017).
Theo T.Ư Đoàn, việc tổ chức lấy ý kiến bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn được tiến hành một cách rộng rãi, thống nhất, toàn diện trong mọi đối tượng đoàn viên thanh niên, ở mọi cấp bộ Đoàn từ T.Ư đến cơ sở. Cùng với đó là nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quy định của Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn từ quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở, đề ra phương hướng giải quyết vấn đề.

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn cho biết, việc sửa đổi Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn phải phản ánh được xu thế phát triển của thanh niên, của tổ chức Đoàn, đảm bảo tính kế thừa những nội dung của Điều lệ Đoàn khóa X và những bài học kinh nghiệm về xây dựng Đoàn đã được tổng kết trong nhiệm kỳ qua, đảm bảo tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. 

Việc sửa đổi Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn phải thể hiện tính phổ biến, khái quát, ngắn gọn, dễ hiểu, đảm bảo thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống. 
TAG: