Điều tra hộ nghèo tại 577 phường, xã, thị trấn

Chia sẻ

KTĐT - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB &XH) Hà Nội sẽ chủ trì và phối hợp với Cục Thống kê tiến hành điều tra xác định hộ nghèo, cận nghèo tại 577 xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP theo chuẩn toàn quốc.

KTĐT - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB &XH) Hà Nội sẽ chủ trì và phối hợp với Cục Thống kê tiến hành điều tra xác định hộ nghèo, cận nghèo tại 577 xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP theo chuẩn toàn quốc.

Theo đó, Phòng LĐ- TB & XH quận, huyện, thị xã sẽ điều tra, lập danh sách các hộ gia đình nghèo và cận nghèo căn cứ tài sản và thu nhập thực tế.

Kết quả điều tra sẽ làm cơ sở báo cáo Trung ương và UBND TP về số lượng, tỷ lệ hộ nghèo của Hà Nội theo chuẩn toàn quốc, phục vụ xây dựng chuẩn nghèo TP giai đoạn 2011 - 2015 phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, nguồn lực của TP.

Kết qủa này sẽ phục vụ công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội.

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã sẽ phải báo cáo với Sở về kết quả điều tra hộ nghèo sơ bộ trước ngày 10-11 và báo cáo chính thức trước ngày 25-11-2010.