DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Gỡ khó việc triển khai một số dự án công viên

12-08-2015 15:59
Kinhtedothi - UBND thành phố Hà Nội giao UBND quận Đống Đa, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án Công viên Đống Đa từ trước đến nay.
Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng về việc triển khai một số dự án công viên trên địa bàn Hà Nội.

Về Dự án Công viên Đống Đa (quận Đống Đa), UBND thành phố giao UBND quận Đống Đa cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, mời lãnh đạo các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Công an thành phố, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố, UBND quận Ba Đình cùng các đơn vị liên quan để phối hợp rà soát lại quá trình thực hiện dự án từ trước đến nay. Qua đó, đánh giá hiện trạng về quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý dân cư... thống nhất đề xuất, báo cáo UBND thành phố các phương án để triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, các giải pháp và điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước 20/8/2015. UBND quận Đống Đa khẩn trương phối hợp với Ban quản lý dự án thoát nước để thực hiện xây dựng tường rào Khu công viên, dọc tuyến mương IF Thái Hà, bảo đảm mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, chống lấn chiếm mặt mương sau khi cống hóa.

 

Đối với Dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Thông báo số 236/TB-VP ngày 21/7/2015. UBND quận Hai Bà Trung chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng, Công an thành phố kiểm tra toàn bộ hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, xác định nguyên nhân, nguồn gốc các công trình vi phạm, các hoạt động kinh doanh không đúng quy định, báo cáo UBND thành phố trong tháng 8/2015.

UBND quận Hai Bà Trưng chủ trì, phối hợp với các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Viện Quy hoạch Xây dựng kiểm tra, rà soát nội dung dự án đầu tư xây dựng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã được phê duyệt, đánh giá tình hình thực trạng, khối lượng công việc giải phóng mặt bằng còn phải thực hiện, cân đối nguồn vốn và các điều kiện giải phóng mặt bằng..., đề xuất về phương án quản lý toàn bộ Công viên Tuổi trẻ Thủ đô và các phương án cụ thể để tiếp tục triển khai dự án...

Giao Sở Tài chính xem xét, rà soát toàn bộ hoạt động tài chính của Công ty TNHH MTV Đầu tư dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội gắn với Dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô để có thể xác định rõ trách nhiệm tài chính của Công ty phục vụ cho việc xử lý các vấn đề tài chính của Dự án.
TAG: