Hà Nội: Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 2019

Như Hương
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chương trình hành động số 12/CTr-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo chương trình, năm 2019 là năm “bứt phá” để hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc nên có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cơ hội và thách thức đan xen: Khủng hoảng kinh tế chu kỳ 10 năm cần thường xuyên theo dõi để có dự báo kịp thời; Xuất khẩu của Hà Nội có thể bị ảnh hưởng do chính sách bảo hộ thương mại của các quốc gia và chính sách tỷ giá, đặc biệt là đồng Nhân dân tệ có thể bị phá giá mạnh do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể bị ảnh hưởng do việc điều chỉnh chính sách thuế của Mỹ; Giá dầu thế giới có thể có những thay đổi khó dự đoán do căng thẳng địa chính trị, sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới mặt bằng giá cả hàng hóa trong nước; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức.
Một góc phía Nam TP Hà Nội. Ảnh: Chiến Công
Ở trong nước, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ, thời tiết cực đoan tiếp tục diễn biến phức tạp. Thị trường bất động sản có phần hạ nhiệt sau khi Chính phủ chỉ đạo quyết liệt đổi với các giao dịch nhà đất không đúng quy định và kiểm soát hiệu quả tín dụng cho lĩnh vực này. Thủ đô còn nhiều khó khăn, thách thức cần thời gian đế khắc phục: Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn chưa cao trong khi hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; Mật độ dân số cao, tăng dân số cơ học tiếp tục gây áp lực về hạ tầng đô thị, xã hội; các vấn đề về úng ngập, ô nhiễm môi trường;... Bên cạnh khó khăn cũng có thuận lợi: Kinh tế trong nước dự báo tiếp tục phục hồi rõ rệt hơn; Việc tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới (CP TPP, RCEP, Việt Nam - Israel, khối EFTA) là những chất xúc tác quan trọng thúc đẩy thương mại và đầu tư.

Năm 2018, năm "bản lề" trong thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, với sự hỗ trợ của Trung ương, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự vào cuộc của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, sự cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ đồng tình của nhân dân Thủ đô, kinh tế xã hội (KT-XH) TP Hà Nội năm 2018 đạt được kết quả toàn diện, nổi bật. Tất cả 20 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó, thu ngân sách vượt dự toán và 8 chỉ tiêu KT-XH vượt kế hoạch; GRDP tăng 7,61% (cách tính cũ 8,73%); Thu hút đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đứng đầu cả nước sau hơn 30 năm mở cửa và hội nhập. An sinh xã hội được đảm bảo; tích cực hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo và hoàn thành trước 02 năm mục tiêu giảm nghèo. Sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển. Thực hiện năm chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hỉệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" với nhiều chuyển biến rõ nét. Quản lý đô thị, chỉnh trang đường phố; Vệ sinh môi trường được đẩy mạnh duy trì; Hoàn thành sớm 2 năm Chương trinh trồng 1 triệu cây xanh. Xây dựng nông thôn mới vượt tiến độ. Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm, sắp xếp tổ chức bộ máy được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp được nâng cao. Quôc phòng được củng cố; An ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo; Hoạt động đối ngoại được mở rộng.
Thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng; các Nghị quyết số: 69/2018/QH14, 70/2018/QH14 của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV ngày 08/11/2018 về Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2019; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 22-NQ/TƯ ngày 29/11/2018 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP (Khóa XVI), các Nghị quyết của HĐND TP: số 07/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019, số 09/NQ-HĐND ngậy 04/12/2018 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp TP năm 2019, UBND TP ban hành Chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Tập trung 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Chương trình cũng nêu rõ, mục tiêu tổng quát là bám sát, thực hiện phương châm hành động được Chính phủ xác định năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; Khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đi vào thực chất hơn; Phát triển DN cả về số lượng và chất lượng. Tiếp tục tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Thực hiện tốt hơn công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới gắn vói quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; Đảm bảo an sinh xã hội, đào tạo nghề, tạo việc làm và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, từng bước xây dựng TP thông minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp. Củng cố quốc phòng, an ninh; Đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Trong đó, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là tiếp tục củng cố, tập trung cơ cấu lại ngân sách nhà nước đảm bảo hiệu quả, bền vững. Tăng tỷ trọng thu nội địa, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triến; kiếm soát chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, giữ vững kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, bảo đảm các cân đối lớn của kinh tế TP.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, đặc biệt chú trọng công tác thu hồi nợ đọng thuế, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi chuyển giá. Dự bám sát thị trường, tỷ giá ngoại tệ để đảm bảo kế hoạch sản xuất, kinh doanh và xuất, nhập khẩu...

Đồng thời, tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai, thủ tục đầu tư và thực hiện các quy định về đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh; Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng quy mô vốn đầu tư xã hội (bao gồm đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân trong nước và đầu tư công), gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; Thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật và phát triển các sản phẩm du lịch đồng bộ, hoàn chỉnh; nâng cao chất lượng, tạo điểm đến du lịch hấp dẫn, tiêu biểu của TP; Quản lý chặt chẽ chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú; Triển khai chương trình hợp tác giai đoạn 2019 - 2023 giữa TP Hà Nội và kênh CNN quốc tế.

Tập trung thu hút đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch, các trung tâm thương mại, siêu thị. Phát triển chế biến nông - lâm - thủy sản tập trung; đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Khuyến khích hỗ trợ phát triển DN, chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành DN.

Tập trung đầu tư phát triển các khu công nghệ thông tin tập trung. Tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại đối với các khu công nghệ thông tin tập trung và hỗ trợ phát triển DN công nghệ thông tin; duy trì hiệu quả hoạt động Vườn ươm DN công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội, nghiên cứu cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho DN khởi nghiệp phát triển.

Tập trung thực hiện sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại DN theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, xử lý dứt điểm các tôn tại, vướng mắc kéo dài theo kiến nghị của cơ quan Thanh tra, kiểm toán.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản; Tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự và xây dựng đô thị. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị, các quy hoạch phân khu còn lại; Quy hoạch không gian ngầm đô thị; Các quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường chính và thiết kế đô thị; Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch -kiến trúc xây dựng tại 4 quận trung tâm; Tăng cường công tác quản lý quy hoạch gắn với quản lý chặt chẽ mật độ xây dựng, mật độ dân số, chiều cao công trình theo quy định, xây dựng nông thôn mới gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu nhà ở xã hội tập trung theo quy hoạch, các công trình trọng điểm, các dự án cải tạo, chỉnh trang nút giao thông trên địa bàn TP. Tiếp tục rà soát, đầu tư đồng bộ kết nối hạ tầng với các tuyến đường sắt đô thị đang xây dựng để tăng hiệu quả khai thác. Xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất của các dự án có sử dụng đất. Kiên quyết thu hồi các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, đủ điều kiện thu hồi theo quy định pháp luật về quản lý đất đai. Kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các sai phạm về quản lý trật tự đô thị nhất là tại các dự án nhà ở đang tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp gây phức tạp về an ninh trật tự.

Tiếp tục cải thiện môi trường, môi sinh; Phát triển văn hóa, thể thao; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ; Đảm bảo an sinh xã hội; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; Rà soát, rút gọn và đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Đảm bảo an ninh chính trị, trât tự an toàn xã hôi, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

UBND TP Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã căn cứ Chương trình hành động này và Nghị quyết của Đảng bộ, Nghị quyết HĐND cấp mình về phát triển KT-XH, dự toán thu, chi ngân sách năm 2019, theo chức năng nhiệm vụ được giao: Khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kế hoạch gửi về UBND TP qua Sở kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/01/2019 để tổng hợp báo cáo UBND TP.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội yêu cầu tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp trong Chương trình đề ra, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP về việc triển khai Chương trình hành động này theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Tăng cường phối hợp triển khai thực hiện giữa các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, phối hợp chặt chẽ với các Ban của Đảng, HĐND, MTTQ, Đoàn thể các cấp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được HĐND thông qua và nêu trong Chương trình hành động. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình công tác đã đề ra; tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý kết quả thực hiện và khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, đề xuất, đề nghị gửi UBND TP trước ngày 20 hàng tháng và tháng cuối quý qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng họp báo cáo UBND TP và gửi Bộ, Ngành Trung ương theo yêu cầu. UBND TP tổ chức giao ban hàng tháng kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình hành động này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần