DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Linh Đan
12-09-2016 17:13
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 5246/UBND-ĐT yêu cầu rà soát đề xuất danh mục các dự án trong Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích, giai đoạn 2016-2020.
Theo đó, UBND TP Hà Nội nhận được công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát đề xuất danh mục các dự án trong Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích, giai đoạn 2016-2020, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Cụ thể, Chương trình gắn với 3 mục tiêu, nội dung cụ thể (Xử lý ô nhiễm môi trường của 30 bãi rác, bãi chôn lấp không hợp vệ sinh đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm khắc phục ô nhiễm, giảm thiểu suy thoái, cải tạo và phục hồi môi trường; thu gom, tiêu hủy thuốc, hóa chất bảo vệ thực vật bao bì tồn lưu và cải thiện, phục hồi môi trường đối với 70 điểm tồn lưu bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; đầu tư, xây dựng triển khai 3 dự án xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn từ các đô thị loại IV trở lên xả trực tiếp ra 3 lưu vực sông Nhuệ - Đáy, sông cầu và hệ thống sông Đồng Nai).

Để Chương trình sớm được triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu và hiệu quả, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương rà soát, đánh giá tính hiệu quả của các dự án, nhiệm vụ liên quan đến Chương trình trong giai đoạn 2012 - 2015 đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh, thành phố. Đề xuất danh mục các dự án ưu tiên cần xử lý trong giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng các dự án khả thi đối với các dự án thuộc danh mục lựa chọn ưu tiên đã đề xuất (nhóm B) để triển khai xử lý theo các mục tiêu và nội dung trên. Danh mục và các dự án đề xuất xin gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, tổng hợp, xây dựng nội dung Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.  

Về việc trên, UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề xuất và dự thảo báo cáo của UBND thành phố gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, báo cáo UBND thành phố...
TAG: