DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hoàn thành nghĩa vụ tài chính mới được cấp “sổ đỏ”

20-08-2015 21:02
Kinhtedothi - Đó là nội dung tại văn bản do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Vũ Hồng Khanh ký ban hành chiều 20/8 gửi các cấp các ngành trên địa bàn TP.
Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở: Tài nguyên - Môi trường (TN-MT), Tài chính, Cục Thuế TP Hà Nội; UBND các quận, huyện, thị xã cần tăng cường các biện pháp quản lý, đảm bảo việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất để các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án (DA) đầu tư trên địa bàn TP; phải bảo đảm nguyên tắc thu đủ số tiền sử dụng đất, các khoản tiền phạt do chậm nộp tiền sử dụng đất và các khoản nghĩa vụ tài chính khác với ngân sách nhà nước trước khi bàn giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ).

Đối với các chủ đầu tư DA phát triển nhà ở chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước nhưng đã bán nhà ở, công trình cho các tổ chức, cá nhân, Sở TN-MT và các sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TP tại văn bản số 4904/UBND-TNMT ngày 16/7/2015 về việc kiểm tra, kết luận, xử lý các vi phạm của đầu tư DA phát triển nhà ở và cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở cho các hộ, gia đình, cá nhân mua nhà tại các DA phát triển đô thị trên địa bàn TP; đồng thời đề xuất các biện pháp kiên quyết theo quy định của pháp luật để thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đối với các chủ đầu tư.

Với các chủ đầu tư vi phạm các quy định nêu trên mà chưa khắc phục vi phạm, chưa nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho ngân sách Nhà nước theo kết luận thanh tra và chỉ đạo của UBND TP thì các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã không thỏa thuận, đề xuất giao chủ đầu tư thực hiện DA đầu tư có sử dụng đất (kể cả đấu giá QSDĐ), không đăng ký đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm, không làm thủ tục giao đất, cho thuê đất thực hiện DA mới; đồng thời Sở TN-MT phối hợp với Cục Thuế Hà Nội thông báo công khai nợ tiền  sử dụng đất trên các trang thong tin điện tử của Sở TN-MT, và Bộ TN-MT.

Trường hợp chủ đầu tư được hoãn, giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất, chủ đầu tư đã hợp đồng bán nhà ở và công trình hiện hữu, nhà ở và công trình hình thành trong tương lai hoặc liên doanh, hợp tác với các chủ đầu tư thực hiện DA, Cục Thuế Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT kiểm tra, thông báo yêu cầu nộp ngay tiền sử dụng đất theo quy định.

UBND TP yêu cầu Sở TN-MT chủ trì cùng sở Xây dựng, Sở tài chính, Cục Thuế Hà Nội kiểm tra, rà soát lại quy trình phối hợp về hoãn, giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất; quy trình về bàn giao đất, cấp trích lục bản đồ, cấp phép xây dựng gắn với điều kiện thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, bảo đảm thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện DA đầu tư nhưng không làm ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách Nhà nước, không đề chủ đầu tư còn nợ nghĩa vụ tài chính về đất với Nhà nước nhưng vẫn bán nhà ở và công trình gắn với đất cho người mua nhà tại đô thị.

Giao Thanh tra TP phối hợp với sở, ngành rà soát, phát hiện các trường hợp vi phạm, tổ chức thanh tra, kết luận, kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND TP.
TAG: