DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hơn 1,439 triệu lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hà LInh
19-07-2021 14:04
Kinhtedothi - BHXH Hà Nội đã gửi thông báo về số tiền có được do giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) đến 87.563 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP để người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, 1.439.694 lao động được giảm mức đóng.
Theo BHXH Hà Nội, nhằm nhanh chóng đưa chính sách hỗ trợ đến với người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ), BHXH Hà Nội đã khẩn trương quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy trình nghiệp vụ đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đối với 100% viên chức trực tiếp làm công tác này được tiếp thu tinh thần thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg cũng như các giải pháp triển khai cụ thể.
BHXH TP cũng đã kịp thời ban hành Quyết định số 1786/QĐ-BHXH ngày 16/7/2021 thành lập Tổ Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
 Hỗ trợ giải quyết thủ tục về BHXH cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (quận Cầu Giấy).
Theo đó, Tổ Chỉ đạo giúp Giám đốc BHXH Hà Nội chỉ đạo, điều hành việc phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài ngành để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong phạm vi trách nhiệm của BHXH Hà Nội. Tổ chỉ đạo có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với các đơn vị thuộc BHXH Hà Nội. Đồng thời, Tổ Chỉ đạo đề xuất báo cáo cơ quan cấp trên giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong phạm vi trách nhiệm của BHXH Hà Nội.
BHXH TP đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phổ biến, quán triệt đến toàn thể viên chức, NLĐ nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Công văn và Công văn số 1988/BHXH-TST đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, điều kiện trong thực hiện chính sách hỗ trợ. BHXH TP giao văn phòng, BHXH các quận, huyện, thị xã bố trí nơi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ ưu tiên, thuận tiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đối với các trường hợp người lao động và đơn vị nộp hồ sơ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và Công văn số 1988/BHXH-TST.
Đặc biệt, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của các đơn vị SDLĐ và NLĐ chuyển đến, viên chức phải giải quyết với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất, phối hợp kịp thời, linh hoạt, nhịp nhàng giữa các bộ phận, giảm thời gian tối đa để NLĐ, NSDLĐ được nhận hỗ trợ một cách sớm nhất, kịp thời mà vẫn đảm bảo đúng quy trình, quy định, không để xảy ra lợi dụng, trục lợi chính sách. Các đơn vị trực thuộc BHXH TP cần chủ động trong việc xác nhận, tiếp nhận hồ sơ đề nghị, không để tình trạng nhận hồ sơ rồi trả lại, đề nghị bổ sung hoặc hồ sơ không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.
BHXH TP cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về các chính sách hỗ trợ; tăng cường công tác hướng dẫn, trả lời câu hỏi, vướng mắc liên quan của người lao động và người sử dụng lao động; tăng cường ứng dụng CNTT trong việc rà soát, xác nhận đối tượng hỗ trợ…
BHXH TP sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi trong tổ chức, thực hiện để NLĐ, NSDLĐ được nhận hỗ trợ một cách sớm nhất, kịp thời nhất mà vẫn đảm bảo đúng quy định, góp phần giúp NLĐ, NSDLĐ vượt qua các tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế.
Để hỗ trợ kịp thời NLĐ và DN tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh, BHXH Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ dữ liệu quản lý Thu BHXH, BHYT rà soát đối tượng, điều chỉnh ngay mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Đến ngày 18/7/2021, BHXH TP đã gửi thông báo về số tiền có được do giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN đến 87.563 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP (đạt 100% số đơn vị) để NSDLĐ hỗ trợ cho NLĐ phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, 1.439.694 lao động được giảm mức đóng. Tổng số tiền (tạm tính) được giảm mức đóng 12 tháng từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/6/2022 là hơn 643 tỷ đồng.
Ngày 1/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP và Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về hỗ trợ NLĐ và DN gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Ngày 8/7, BHXH Việt Nam có Công văn số 1988/BHXH-TST hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.