DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Huyện Sóc Sơn bầu thêm 3 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trọng Tùng
09-06-2021 12:29
Kinhtedothi - Trong tổng số chỉ tiêu 7 đại biểu HĐND cấp xã được phép bầu thêm, Ủy ban bầu cử các xã thuộc huyện Sóc Sơn chỉ bầu được thêm 3 đại biểu. Trong đó, 3/6 tổ bầu cử không bầu được thêm đại biểu HĐND cấp xã cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Cử tri huyện Sóc Sơn tích cực tham gia bầu cử đại biểu HĐND các cấp
Thực hiện Hướng dẫn số 162/UBBC-NV của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, Ủy ban Bầu cử huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo 4 xã: Hồng Kỳ, Việt Long, Đông Xuân và Minh Trí tổ chức việc bầu cử thêm tại tổng số 6 đơn vị bầu cử. Trong đó, xã Hồng Kỳ có 2 đơn vị, xã Đông Xuân có 2 đơn vị, xã Minh Trí và Việt Long – mỗi xã có 1 đơn vị bầu cử.
Tổng số cử tri của 6 đơn vị bầu cử thuộc 4 xã nêu trên là 4.561 người. Cử tri sẽ lựa chọn bầu thêm 7 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được phân bổ.
Ngày 6/6 vừa qua, 6/6 đơn vị bầu cử tại 4 xã đã tiến hành bầu cử thêm theo đúng trình tự, quy định. Kết quả, có tổng số 4.272/4.561 cử tri tại các đơn vị đã tham gia bỏ phiếu bầu thêm đại biểu HĐND cấp xã, đạt tỷ lệ 93,66% tổng số cử tri. 
Thông tin đến Kinh tế & Đô thị ngày 9/6, Trưởng phòng Nội vụ huyện Sóc Sơn Nguyễn Hồng Sơn cho biết, trong số 6 đơn vị bầu cử, có 3 đơn bị đã bầu thêm được đại biểu HĐND cấp xã. Cụ thể là đơn vị bầu cử số 3 (xã Hồng Kỳ), đơn vị bầu cử số 4 (xã Việt Long), đơn vị bầu cử số 7 (xã Minh Trí). Tuy nhiên, xã Việt Long vẫn bầu thiếu 1 đại biểu theo phân bổ.
Các đơn vị bầu cử không bầu được thêm đại biểu HĐND cấp xã gồm: Đơn vị bầu cử số 7 (xã Hồng Kỳ), đơn vị bầu cử số 1 và số 6 (xã Đông Xuân). Như vậy tại xã Đông Xuân, trong kỳ bầu cử thêm đã không bầu được đại biểu nào trong số 2 đại biểu được phân bổ. 
Đại diện Phòng Nội vụ huyện Sóc Sơn cho biết thêm, công tác bầu cử thêm tại các đơn vị bầu cử được 4 xã thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Trong ngày bầu cử, công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng được tăng cường, bảo đảm an toàn cho 100% cử tri đi bỏ phiếu…
Huyện Sóc Sơn bầu thêm 3 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026