Huyện Sóc Sơn: Đào tạo nghề mới đạt 73% kế hoạch

Lâm Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND huyện Sóc Sơn vừa báo cáo TP Hà Nội về kết quả triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017.

Theo kế hoạch, năm 2017, huyện Sóc Sơn tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho 1.155 lao động nông thôn, trong đó: Nghề nông nghiệp 29 lớp với 1.015 học viên; nghề phi nông nghiệp 4 lớp với 140 học viên.
 ản xuất đồ tre nứa tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn
Để hoàn thành chỉ tiêu, huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo thông tin tuyên truyền rộng rãi về chủ trương chính sách của TP, của huyện liên quan đến công tác đào tạo nghề và tuyển sinh đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đồng thời, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dạy nghề cho lao động nông thôn của các cơ sở đào tạo nghề; tổ chức họp xét đánh giá và lựa chọn đơn vị dạy nghề gồm 5 đơn vị đào tạo nghề nông nghiệp và 1 đơn vị đào tạo nghề phi nông nghiệp.

Đến nay, toàn huyện Sóc Sơn đã tổ chức tuyển sinh được 24 lớp với 840 học viên, đạt 73% so với kế hoạch đề ra. Như vậy tiến độ đào tạo nghề cho lao động nông thôn của huyện còn chậm và chưa đạt chỉ tiêu đặt ra. Nguyên nhân do hiện tại vẫn chưa có văn bản hướng dẫn của TP về định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Để đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra, UBND huyện Sóc Sơn đề nghị các Sở LĐ,TB&XH, NN&PTNT và sở, ngành liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn liên quan đến định mức kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn để địa phương có căn cứ triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.