DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ X

14-10-2015 13:47
Kinhtedothi - Sáng nay 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã khai mạc trọng thể.
Đến dự Đại hội có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh; Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ X.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ X.
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nêu rõ: Trong quá trình chuẩn bị đại hội, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư; sự góp ý tâm huyết, sâu sắc của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước; sự góp ý trách nhiệm của các Ban Đảng, MTTQ, các đoàn thể, bộ, ngành Trung ương, những ý kiến đóng góp quý báu, chân tình, đầy trách nhiệm, tâm huyết của các đồng chí cán bộ cao cấp, các đồng chí cán bộ lão thành nghỉ hưu trên địa bàn TP…

Trên 8.000 lượt ý kiến góp ý tâm huyết thiết thực cho Dự thảo báo cáo của các đảng ủy cấp trên cơ sở, của HĐND TP, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội TP và hơn 31.000 lượt cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo… cho Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ TP. Những ý kiến đóng góp trách nhiệm cao được Thành ủy khóa IX nghiêm túc tiếp thu để hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội X…

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa IX, đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa IX về các văn kiện Đại hội X Đảng bộ TP.
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội.
Báo cáo nhấn mạnh: Trong 5 năm qua (2010 - 2015), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã bám sát thực tiễn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2015, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước.

Kinh tế TP Hồ Chí Minh đạt tăng trưởng khá cao, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế đạt kết quả bước đầu, các nguồn lực xã hội được phát huy, góp phần cùng cả nước kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng khá cao, bình quân 9,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân cả nước, từ năm 2013, GDP năm sau tăng cao hơn năm trước, quy mô kinh tế được mở rộng; chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh được cải thiện, đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ngày càng tăng, giai đoạn 2011 - 2015 đạt 33,1%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, nhất là chuyển dịch cơ cấu nội ngành, tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, 4 ngành công nghiệp trọng yếu, phát triển nông nghiệp đô thị.

Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt, huy động được nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đóng góp thu ngân sách của TP vào ngân sách cả nước năm sau cao hơn năm trước, năm 2014 chiếm 30%, tăng gấp 2 lần giai đoạn 2006 - 2010. Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. GDP bình quân đầu người tăng 12%/năm, đến cuối năm 2015 ước đạt 5.538 USD/người.

Vai trò, vị trí của TP về kinh tế đối với cả nước ngày càng khẳng định, tỷ trọng kinh tế TP trong nền kinh tế đất nước ngày càng cao, từ 20,7% năm 2011 tăng lên 21,6% năm 2014. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; thực hiện nhiều chính sách thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào các ngành, lĩnh vực phù hợp quy hoạch phát triển, chú trọng công nghệ cao và các ngành công nghiệp trọng yếu. Tổng vốn đầu tư xã hội tăng, hiệu quả đầu tư ngày càng nâng lên.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ thành phố thật trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh kinh tế của thành phố, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Xây dựng TP Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm từ  8%-8,5% (tính theo GDP thì tăng hơn 1,5 lần mức tăng trưởng GDP bình quân của cả nước), chuyển dịch cơ cấu theo định hướng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp và thủy sản; trong đó tỷ trọng của dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm từ 56% đến 58%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 USD; đến năm 2020, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng số lao động làm việc.

Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm. Đến cuối năm 2020, đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân. Về năng lực quản lý của bộ máy chính quyền, phấn đấu thành phố trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index)...

Tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích to lớn mà Đảng bộ và Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đạt được trong 5 năm qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng phân tích thêm về những hạn chế của TP Hồ Chí Minh, đồng thời yêu cầu Đảng bộ và Nhân dân TP cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, vị trí quan trọng của TP Hồ Chí Minh - một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan toả lớn đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước.

Từ đó, TP phải phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua và cả những kinh nghiệm thực tiễn qua 30 năm đổi mới, không ngừng phấn đấu vươn lên, không ngừng sáng tạo, năng động, hạn chế tối đa những mặt khiếm khuyết, khắc phục những vấn đề còn tồn tại để tiếp tục phát triển với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

TP phải huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chủ động liên kết, hợp tác phát triển có hiệu quả tốt hơn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và với các tỉnh, thành phố, phấn đấu để TP tiếp tục là đầu tàu về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập đồng bộ các loại thị trường trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ khoá tới đủ mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, với một cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm. Đại hội cũng sẽ bầu được những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ đi dự Đại hội XII của Đảng.

Thay mặt Đảng bộ và Nhân dân TP Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải phát biểu, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Lê Thanh Hải xin hứa Đảng bộ TP Hồ Chí Minh quán triệt những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và quyết tâm thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư đạt kết quả cao nhất; phấn đấu xây dựng Đảng bộ TP Hồ Chí Minh trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, luôn vì cả nước, cùng cả nước, phấn đấu đi trước, về đích trước trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại, hóa đất nước, xây dựng, bảo vệ và phát triển TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Các chỉ tiêu đề ra hợp với lòng dân

Đại hội lần này TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành một TP đáng sống và là một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, KHCN của khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là nguyện vọng chung của người dân TP và cả nước. Tôi thấy các chỉ tiêu đề ra phù hợp với lòng dân, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên.
Nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Minh Triết

Quán triệt sâu sắc 5 bài học của 30 năm đổi mới

Sau 30 năm đổi mới, chúng ta đã rút ra 5 bài học quan trọng, đó là: Phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; luôn luôn quán triệt quan điểm "dân là gốc"; đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, có bước đi phù hợp; tôn trọng quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn; phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tôi cho rằng, việc quán triệt 5 bài học lớn rút ra sau 30 năm đổi mới là rất quan trọng và cần nghiêm túc thực hiện.
Giám đốc ĐHQG TP Hồ Chí Minh - Phan Thanh Bình

Chú trọng chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

Cần chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, gắn với giáo dục, đào tạo con người. Tôi là người sử dụng "sản phẩm cuối cùng" của các nhà trường - đó là các em sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính ra trường. Tôi thấy, cần phải có sự kết nối giáo dục, đào tạo từ gia đình - nhà trường và xã hội tốt hơn nữa thì "sản phẩm cuối cùng" của chúng ta sẽ có chất lượng tốt hơn. Tôi đặc biệt coi trọng công tác giáo dục từ chính gia đình, rồi mới đến nhà trường. Làm sao dạy cho các em biết cảm ơn - xin lỗi đúng lúc, đúng chỗ.
Giám đốc Vietcombank TP Hồ Chí Minh - Trương Thị Thúy Nga  
TAG: