DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

12-08-2015 06:17
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tổng hợp về dân số theo hướng hình thành cơ sở pháp lý cho việc tiến hành thu thập, sử dụng, khai thác, quản lý các thông tin cá nhân; trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, vận hành, cập nhật và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tổng hợp về dân số.

Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo phối hợp trong việc thu thập, cập nhật dữ liệu trong Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an làm chủ đầu tư và của Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tổng hợp về dân số do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục thống kê) làm chủ đầu tư để đảm bảo tính đồng bộ, kết nối thông tin, không trùng lắp, lãng phí.

Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ Công an, Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tổng hợp về dân số.
TAG: