Khi người mẫu "méo mặt" trên sàn diễn

Chia sẻ

KTĐT - Trên sàn catwalk, nhiều người mẫu gặp tình huống “dở khóc, dở cười” khi bất ngờ vồ ếch dù đã được đào tạo nhuần nhuyễn.

Khi người mẫu "méo mặt" trên sàn diễn - Ảnh 1
 
Khi người mẫu "méo mặt" trên sàn diễn - Ảnh 2
 
Khi người mẫu "méo mặt" trên sàn diễn - Ảnh 3
 
Khi người mẫu "méo mặt" trên sàn diễn - Ảnh 4
 
Khi người mẫu "méo mặt" trên sàn diễn - Ảnh 5
 
Khi người mẫu "méo mặt" trên sàn diễn - Ảnh 6
 
Khi người mẫu "méo mặt" trên sàn diễn - Ảnh 7
 
Khi người mẫu "méo mặt" trên sàn diễn - Ảnh 8
 
Khi người mẫu "méo mặt" trên sàn diễn - Ảnh 9
 
Khi người mẫu "méo mặt" trên sàn diễn - Ảnh 10
 
Khi người mẫu "méo mặt" trên sàn diễn - Ảnh 11
 
Khi người mẫu "méo mặt" trên sàn diễn - Ảnh 12
 
Khi người mẫu "méo mặt" trên sàn diễn - Ảnh 13
 
Khi người mẫu "méo mặt" trên sàn diễn - Ảnh 14
 
Khi người mẫu "méo mặt" trên sàn diễn - Ảnh 15
 
Khi người mẫu "méo mặt" trên sàn diễn - Ảnh 16