DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Không dược kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ngân hàng

03-05-2014 21:21
Kinhtedothi - Chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng có được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ngân hàng không? Nếu không được kiêm nhiệm thì ngân hàng sẽ bị xử lý như thế nào?
Trả lời:

Khoản 1 Điều 34 Luật các tổ chức tín dụng quy định: “Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người điều hành của tổ chức tín dụng đó và của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân dân đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của ngân hàng hợp tác xã”. Tổng giám đốc là người điều hành của tổ chức tín dụng, vì vậy, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh tổng giám đốc của một ngân hàng.

Điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân quy định: “Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau: a) Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của tổ chức tín dụng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Như vậy, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.
TAG: