Mạo danh cán bộ, chuyên viên Bộ GD-ĐT

Chia sẻ

KTĐT - Bộ Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) đã gửi công văn các Sở GD-ĐT trong cả nước về phản ánh của một số địa phương, có những tổ chức, cá nhân mạo danh cán bộ, chuyên viên Bộ GD-ĐT đi xin thông tin.

Trong thời gian vừa qua, nghe phản ánh của một số địa phương về việc có những tổ chức, cá nhân mạo danh cán bộ, chuyên viên của Vụ Giáo dục thường xuyên (GDTX) liên hệ với các sở giáo dục và đào tạo để xin thông tin in niên giám điện thoại, bán sách, tài liệu…

Vụ GDTX khẳng định không có chỉ đạo, không cử chuyên viên đi cơ sở làm những việc trên. Do vậy, Vụ GDTX xin thông báo để các sở giáo dục và đào tạo biết, chủ động xử lý các tình huống, sự việc có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có công văn khẩn gửi gửi các ĐH, học viện, các trường ĐH, CĐ và các Sở GD-ĐT cả nước cảnh báo về việc một số tổ chức, cá nhân nhân danh Bộ GD-ĐT để phát hành các ấn phẩm cho các nhà trường không đúng quy định.

Bộ GD-ĐT cho biết, theo phản ảnh của một số cơ sở GD-ĐT trên cả nước, hiện nay có một số tổ chức, cá nhân nhân danh Bộ GD-ĐT để phát hành các ấn phẩm cho các nhà trường không đúng quy định.

Bộ GD-ĐT khẳng định Bộ không cử, không giới thiệu bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đến liên hệ để phát hành các ấn phẩm nêu trên. Do vậy, Bộ GD-ĐT khuyến cáo, các cơ sở giáo dục và đào tạo khi phát hiện ra hành vi trên, cần thông tin về Bộ GD-ĐT và phối hợp với chính quyền địa phương để làm rõ.