Năm 2015, huyện Mỹ Đức có 9 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Chia sẻ

KTĐT - Sáng 28/5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân” tại huyện Mỹ Đức.

Sau hơn 2 năm triển khai Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, đến nay, huyện Mỹ Đức đã có 21 xã hoàn thành quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới (NTM). Toàn huyện có 5/21 xã đạt và cơ bản đạt từ 14 đến 19 tiêu chí;  15 xã đạt và cơ bản đạt từ 10 đến 13 tiêu chí, ngoài ra còn có xã miền núi An Phú đạt và cơ bản đạt dưới 10 tiêu chí. Riêng xã điểm Phùng Xá, đến nay đã có 16/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM và có 3/19 tiêu chí gần đạt.
 
 
 Năm 2015, huyện Mỹ Đức có 9 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái thăm mô hình dồn điền đổi thửa, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tại xã Phùng Xá.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Mỹ Đức đã kiến nghị TP và các sở ngành về việc bố trí đủ nguồn kinh phí để thực hiện hỗ trợ theo Quyết định 16 của UBND thành phố, thành phố cần sớm hỗ trợ vốn cho các xã xây dựng NTM được phế duyệt trong giai đoạn 2010 – 2015; đồng thời có chính sách hỗ trợ về giống, vốn để xây dựng vùng sản xuất tập trung và quan tâm đến công tác xây dựng trạm cấp nước sạch cho người dân.

Theo Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Hoạt, việc xây dựng NTM là việc làm rất cần thiết, nhưng phải thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài. Ông Hoạt đề nghị huyện khi thực hiện Chương trình cần quan tâm toàn diện đến các vấn đề phát triển văn hoá - xã hội, cơ sở hạ tầng, đời sống kinh tế; nghiên cứu cách làm mới, đặc biệt cần chú trọng thực hiện các tiêu chí không cần nhiều kinh phí như đời sống văn hoá, môi trường, tích cực vận động thi đua yêu nước ở cơ sở, tạo ra sự đồng thuận từ cán bộ và người dân. Đặc biệt người cán bộ phải đi đầu gương mẫu trong thực hiện các chính sách, phát huy vai trò người cán bộ trong xây dựng nông thôn mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đề nghị xã Phùng Xá tập trung hoàn thành và giữ vững các tiêu chí trong thời gian tới để làm điểm triển khai ở các xã khác.
 
Phó Bí thư cũng yêu cầu UBND huyện Mỹ Đức tập trung đầu tư tuyên truyền cho người dân biết về chủ trương chính sách của thành phố về xây dựng NTM và Chương trinh 02 của Thành uỷ. Huyện cần ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, tăng cường đưa cơ giới hoá, áp dụng khoa học kỹ thuật. Tập trung xây dựng vùng sản xuất lúa chất lượng cao, cây ăn quả, RAT đáp ứng nhu cầu của địa phương và các địa bàn khác; quan tâm đào tạo cho lao động dôi dư. Trước mắt, huyện tập trung chỉ đạo đến năm 2014 có 5 xã hoàn thành xây dựng NTM; đến năm 2015 có 9 xã hoàn thành xây dựng NTM.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần