NHNN xác nhận đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của HDBank

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 5228/NHNN-TTGSNH về việc xác nhận đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank).

NHNN xác nhận đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của HDBank - Ảnh 1
Theo đó, NHNN xác nhận việc đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đề nghị của HDBank tại văn bản số 54/2014/CV-HDBank ngày 31/3/2014, số 87/2014/CV-HDBank ngày 20/6/2014 đã được Đại hội đồng cổ đông HDBank thông qua theo Nghị quyết số 24/2013/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/9/2013 và Hội đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết số 98A/2014/NQ-HĐQT ngày 19/6/2014.

HDBank hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên, đảm bảo phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trường hợp Điều lệ có các nội dung trái với quy định của pháp luật, các điều, khoản đó đương nhiên vô hiệu và HDBank có trách nhiệm kịp thời sửa đổi, bổ sung các điều, khoản này đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của HDBank phải được đăng ký tại NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền của HDBank thông qua.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần