Phấn đấu mỗi năm đào tạo 3.500 lao động tay nghề cao

Chia sẻ

Kinhtedothi - Đó là một trong những mục tiêu quan trọng được Thành ủy đề ra tại Chương trình hành động số 28 thực hiện Chỉ thị số 37 ngày 6/6/2014 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao".

Theo đó, TP phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 0,5% số người tham gia lao động được đào tạo tay nghề cao (khoảng 3.500 người/năm). Nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn TP, đặc biệt là các trường cao đẳng nghề. Có cơ chế gắn kết đào tạo nhân lực có tay nghề cao với việc sử dụng, đãi ngộ đội ngũ công nhân trong các doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu này, Chương trình hành động đặt ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về đào tạo nhân lực sẽ được chú trọng hơn; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ chương trình, nội dung đào tạo nhân lực có tay nghề cao; tăng cường xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo; đổi mới hoàn thiện cơ chế chính sách, đa dạng hóa nguồn lực đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần