DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID

Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên: Thực hiện quy hoạch văn hoá gắn với các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa bàn

Linh Nguyễn
21-10-2021 12:20
Kinhtedothi-“Huyện Mỹ Đức cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ quy hoạch và phát triển văn hóa, trong đó khơi dậy được tinh thần và trách nhiệm của người dân đối nhằm thực hiện nhiệm vụ công tác này” - Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên lưu ý.
Tin liên quan

Sáng nay (21/10), đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND TP về “Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn TP Hà Nội” tại huyện Mỹ Đức.

Đoàn đã đến khảo sát thực tế tại Nhà lưu niệm Bác Hồ và làm việc tại UBND huyện.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, huyện Mỹ Đức  

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh cho hay, qua 9 năm thực hiện Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND trên địa bàn huyện đã có những tác động tích cực trong lĩnh vực văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục, thể thao ngày càng mở rộng, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” dần đi vào chiều sâu; công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa được thực hiện tốt. Huyện cũng từng bước đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa trọng tâm, như Trung tâm Văn hóa huyện, Thư viện huyện, các công trình thể thao; tăng cường đầu tư, sửa chữa, xây mới hệ thống nhà văn hóa - khu thể thao thôn (làng), tổ dân phố nhằm đưa hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phát huy hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa huy động nguồn đầu tư, hỗ trợ phát triển văn hóa trên địa bàn. Song song đó, thực hiện tốt cơ chế, chính sách Nhà nước về khuyến khích các tổ chức xã hội, thành phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa then chốt; đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao vừa tổ chức tốt các hoạt động tại chỗ vừa là địa điểm đào tạo đội ngũ cán bộ, sinh hoạt CLB…, góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, tạo diện mạo mới ở các khu dân cư.

Cụ thể, UBND huyện đã sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí của TP và huyện để đầu tư cho phát triển văn hóa, với tổng kinh phí trên 708 tỷ đồng. Năm 2013, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 84%, tỷ lệ làng văn hóa đạt 66,9% và tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt 66,6% thì đến năm 2020 các tỷ lệ này đã tăng lên 90%; 90,16%; 100%. Tại huyện có 55 lễ hội truyền thống thì hằng năm diễn ra 15-20 lễ hội, trong đó tổ chức thành công lễ hội tại di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương được du khách đánh giá có nhiều tiến bộ. Thực hiện bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, 9 năm qua có 11 di tích được xếp hạng, ngoài khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn được đầu tư tu bổ với tổng kinh phí trên 153 tỷ đồng còn có 40 di tích được tu bổ với tổng kinh phí trên 95 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần Nhân dân. Cùng đó, UBND huyện đã đầu tư xây dựng vườn hoa và đang xây dựng công viên cây xanh huyện, cải tạo nâng cấp Trung tâm VH-TT&TT huyện hiện có; 100% xã, thị trấn đã có hội trường đa năng; 125/125 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao thôn…

Qua giám sát thực tế và các ý kiến, đoàn giám sát ghi nhận, thực hiện Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND và các quyết định, kế hoạch của UBND TP, những năm qua huyện Mỹ Đức đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương của huyện tập trung triển khai thực hiện thông qua việc ban hành, cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa gắn với kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương; phối hợp tốt với các sở, ban, ngành TP để tổ chức hiệu quả công tác quy hoạch văn hóa. Tuy nhiên, huyện cũng cần có giải pháp hiệu quả sớm khắc phục những hạn chế, khó khăn trong thực tiễn tổ chức triển khai để thực hiện có hiệu quả hơn công tác quy hoạch phát triển văn hóa trên địa bàn. 

Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên phát biểu tại buổi giám sát 

Về định hướng thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên thay mặt đoàn giám sát đề nghị huyện Mỹ Đức tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, tạo đồng thuận và huy động đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển văn hoá. “Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ quy hoạch và phát triển văn hóa, trong đó khơi dậy được tinh thần yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của người dân đối với quê hương, cộng đồng nhằm thực hiện nhiệm vụ công tác này” - Phó Chủ tịch HĐND TP lưu ý.

Cùng đó, Phó Chủ tịch HĐND TP đề nghị huyện sớm rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch văn hóa của địa phương, lồng ghép nội dung quy hoạch phát triển văn hóa trong các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH cho phù hợp, trong đó đặc biệt trong công tác quy hoạch cần quan tâm dành quỹ đất cho các thiết chế văn hóa ở cơ sở.  Huyện cần gắn phát triển KT-XH với phát triển văn hóa, rà soát toàn bộ các quy hoạch trong đó khẩn trương phối hợp Sở VH&TT xây dựng quy hoạch văn hóa lồng ghép trong quy hoạch phát triển KT-XH. Đồng thời, huyện cần tập trung xây dựng nếp sống văn minh và môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh, trọng tâm là đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện tốt 2 Bộ quy tắc ứng xử, Chỉ thị 11-CT/TU về việc cưới, việc tang văn minh; chỉ đạo Phòng VH&TT hoàn thành công tác kiểm kê, phân loại, đánh giá hiện trạng di tích trên địa bàn; xây dựng các ấn phẩm lưu niệm về di tích chùa Hương nhằm góp phần quảng bá di sản văn hóa Thủ đô và đất nước. Song song đó, cần quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa còn thiếu trên địa bàn; sửa chữa các thiết chế văn hóa đã có nhưng xuống cấp hiện không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa