Quyết định ngừng hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ

Chia sẻ

KTĐT - Với quyết định trên của chính phủ, CCIC sẽ phải giảm bớt số nhân viên và bán văn phòng làm việc.

KTĐT - Với quyết định trên của chính phủ, CCIC sẽ phải giảm bớt số nhân viên và bán văn phòng làm việc. Các tổ chức thành viên của CCIC đã được hỗ trợ ngân quỹ khẩn cấp để duy trì sự tồn tại trong khi chờ phương thức điều hành mới.

Ngày 23/7, Chính phủ Canada đã quyết định ngừng cung cấp tài chính cho Hội đồng hợp tác quốc tế Canada (CCIC), cơ quan tài trợ cho 90 tổ chức viện trợ phát triển phi chính phủ.

Ngân sách hàng năm của CCIC là 2,6 triệu CAD, trong đó 2/3 là do chính phủ liên bang cấp.

Với quyết định trên của chính phủ, CCIC sẽ phải giảm bớt số nhân viên và bán văn phòng làm việc. Các tổ chức thành viên của CCIC đã được hỗ trợ ngân quỹ khẩn cấp để duy trì sự tồn tại trong khi chờ phương thức điều hành mới.

Phát ngôn viên của Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada cho rằng CCIC có thể xin ngân sách nếu tổ chức này có các dự án viện trợ cần triển khai, song sẽ không được cấp các khoản ngân sách thường xuyên.

CCIC đại diện cho hầu hết các tổ chức viện trợ phát triển của Canada, trong đó có Hội Chữ thập đỏ và Tầm nhìn thế giới, Tổ chức bảo vệ trẻ em. CCIC còn là cơ quan giúp đánh giá, phân tích các chính sách của Chính phủ Canada về viện trợ, thương mại, nợ và quốc phòng./.


 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần